Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Programmi ajal palume telefonid välja lülitada. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

RMK Teringi õpperada 4,5 km

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Laanemets, Liina Laanemets

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Seos õppekavaga: toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda (Soo elukeskkonnana) Õpitulemus Õpilane: selgitab soode kujunemist ja arengut; seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega; võrdleb taimede kasvutingimusi rabasaarel ja rabas; selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust. Sissejuhatus, asukoha kaardi kirjeldus, Sakala kõrgustik; Õppevahendi "Turbakohver" abil raba kujunemise tutvustamine ning turba kasutamine; Retk õpperajal, kus tutvutakse erinevate rabataimedega, älveste, laugaste, turbasambla eripäraga. Tutvustatakse rabas elavaid loomi ja linde, vaadeldakse nende tegevusjälgi. Mõõdetakse eri kohtades turbalasundi paksust. Käsitletakse rabas orienteerumist ja erinevaid soo kujunemise staadiume ning rabasaari, soode tähtsust ning kaitse vajadust. Teadmiste kinnistamisel kasutatakse maitsmis- ja kompimismeeli ning rabaelustiku kaarte. Sügisesel programmil saab maitsta erinevaid rabas ja raba saartel kasvavaid marju (kevadel saab maitsta ületalve hoiustatud marju). Teadmiste kontroll rühmadele: töölehtede täitmine, mille käigus koostatakse rabataimedest herbaarlehed. Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, matk, õppemäng, rühmatöö.  
Maksumus: 150

Viimati uuendatud:

12.06.2020