placeholder

Programmi raames tutvustatakse vahetus keskkonnas erinevate pinnavormidega: sisemaised luited, rannaluited ja oosid. Kohalikud nimetavad neid kõiki kriivadeks. Need huvitavad, rabast kerkivad pinnavormid on elupaigaks paljudele loomadele ja olid pikka aega elupaigaks ühele huvitavale kogukonnale - poluvernikutele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

• Tunneb piirkonna peamisi pinnavorme – oos, mõhn, luide, soo.
• Teab ja tunnetab pinnavormide ja elustiku seoseid.
• Tajub, kuidas on mõjutanud looduskeskkond kohalike inimeste kultuuripärandit ja kuidas on inimene mõjutanud looduskeskkonda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Pinnamood ja pinnavormid.

PK Geograafia: Pinnamood. Setted.

Meetodid:

paikvaatlused

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: Enamjaolt metsamaastik, väikesed soo ületused (laudteel).

Valida on kahe marsruudi vahel. Kotka MR luidestikul ca 4km või Agusalu LKA Pootsiku kriivadel ca 8km. Mõlemal juhul on soovituslik panna jalga kummikud.

Kohtumine programmijuhiga on kokkuleppel kas Jõhvis või Iisakus. Õppekäigu alguspunkti liigutakse tellija transpordiga. Buss sõidab teisele poole vastu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

22

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

180€

Lisainfo:

Aeg: kevad, suvi, sügis (teatud erisustega ka talvel)

Kestus: 2-3,5 h (sõltub koha valikust)

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 22 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 180.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt kaks rühma.

Läbiviimise koht:

Kotka matkaraja luidete osa või Agusalu LKA Pootsiku kriivad

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Õppekäik_kriivadel_Programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Õppekäik_kriivadel_Programmi_kirjeldus.pdf(159.64 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.08.2020