placeholder

Programmi raames tutvustatakse vahetus keskkonnas erinevate pinnavormidega: sisemaised luited, rannaluited ja oosid. Kohalikud nimetavad neid kõiki kriivadeks. Need huvitavad, rabast kerkivad pinnavormid on elupaigaks paljudele loomadele ja olid pikka aega elupaigaks ühele huvitavale kogukonnale - poluvernikutele.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

• Tunneb piirkonna peamisi pinnavorme – oos, mõhn, luide, soo.
• Teab ja tunnetab pinnavormide ja elustiku seoseid.
• Tajub, kuidas on mõjutanud looduskeskkond kohalike inimeste kultuuripärandit ja kuidas on inimene mõjutanud looduskeskkonda.

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Pinnamood ja pinnavormid.

PK Geograafia: Pinnamood. Setted.

Methods:

paikvaatlused

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: Enamjaolt metsamaastik, väikesed soo ületused (laudteel).

Valida on kahe marsruudi vahel. Kotka MR luidestikul ca 4km või Agusalu LKA Pootsiku kriivadel ca 8km. Mõlemal juhul on soovituslik panna jalga kummikud.

Kohtumine programmijuhiga on kokkuleppel kas Jõhvis või Iisakus. Õppekäigu alguspunkti liigutakse tellija transpordiga. Buss sõidab teisele poole vastu.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

2 tundi

Group size:

22

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

180€

Additional info:

Aeg: kevad, suvi, sügis (teatud erisustega ka talvel)

Kestus: 2-3,5 h (sõltub koha valikust)

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 22 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 180.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt kaks rühma.

Place of performance:

Kotka matkaraja luidete osa või Agusalu LKA Pootsiku kriivad

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

28.08.2020