Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Narva Victoria bastioni kasematid

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

bastion@narva.ee
+372 3565002

Programmi läbiviija:

Denis Bjorkland, Victoria bastioni giid

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk anda ülevaate Eesti jõgede ökosüsteemist ja Narva jõe eripärast, Narva jõgi ümbritsevast keskkonnast ja inimeste mõjust keskkonnale, looduskaitsest Eestis. Kujundada säästva ellusuhtumist keskkonda. Tekitada huvi iseseisvalt uurida rohkem Narva jõe ja ümbritseva keskkonna ajaloost ja inimeste mõjust. Seos õppekavaga: Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Bioloogia: Selgroogsed loomad, nende tunnused, aine- ja energiavahetus; ökoloogia ja keskkonnakaitse Tegevused ja meetodid:  I Narva jõe ümbritseva keskkonna ning selle eripäraga tutvustus (30 min) Kogumine Pimeaias, kus asub Victoria bastionisse sissekäik või halva ilma korral Victoria bastioni püssirohukeldris. Jutustus Pimeaia elanikest, nahkhiirtest (Narva populatsiooni haruldastest liikidest), nende elupaikadest ja eluviisist. Meeskonnamäng (nahkhiirte majade jaht, täidetakse töölehti). 4.-6. klassi õpilastele multifilm nahkhiirtest. Õpitulemus:  tunneb nahkhiirte liike ja teab nende erinevusi, mõistab Pimeaia elanike olulisust ja mõju ökosüsteemile ning keskkonnakaitse tähtsust. II Narva jõe ajalooline ja tänapäevane kuju. Inimese tegevuste mõju jõele ja seda ümbritsevale keskkonnale (30 min) Jõe kaldale laskumine. Jutustus sellest, kuidas jõgi nägi välja enne hüdroelektrijaama ehitamist, jõe ökosüsteemist ja kaladest, jõe eripärast ja inimese mõjust. Viktoriin teemal „Leiud Narva jões“. Õpitulemus: tunneb Eesti jõgede ökosüsteemi ja Narva jõe eripära, teab Narva jões elavaid kalaliike, teab milline oli  jõe ja seda ümbritseva keskkonna kuju enne inimese sekkumist, mõistab keskkonnakaitse tähtsust. III Bastioni sisekäikudes jalutuskäik (30 min) Arutleme seoste üle bastioni Narva jõe ning seda ümbritseva keskkonnaga, inimese mõju keskkonnale, kujutame ette, kuidas see koht näeks välja ilma inimese sekkumiseta. Mõtleme igaühe panusest keskkonda säästva suhtumisele, sh nahkhiirte populatsiooni säilitamisele. Õnnenahkhiirega tutvumine ja soovide täitumine. Õpitulemus: oskab analüüsida saadud teadmisi ja arutleda loodus- ja keskkonnakaitse teemal.
Maksumus: 125 €

Viimati uuendatud:

20.03.2020