Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Lilli loodusmaja ja Lilli loodusmaja õpperada ja selle ümbruse metsarajad.

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Laanemets, Liina Laanemets

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Seos õppekavaga: Mets elukeskkonnana Õpitulemus Õpilane: kirjeldab metsa kui ökosüsteemi; võrdleb männi ja kuuse kohastumust; iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi; võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi; selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas; selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, Oskab orienteerumiskaardi abil ümbruses liikuda ja objekte leida. Oskab leida loodusest metsloomade tegevusjälgi. Sissejuhatus Lilli loodusmajas; Filmi vaatamine loodusmajas rebasest, kährikust ja mägrast; Orienteerumiskaardi tutvustamine; Klass jagatakse rühmadeks, antakse kätte töövahendid ning selgitatakse rühmatöö põhimõtted. Retk Lilli loodusmaja rajal ja selle ümbruses mööda metslooma radasid ja läbi erinevaid kasvukohatüüpe. Kaardistatakse vanad ja uued urud ning uuritakse metsloomade tegevusjälgi. Metsas määratakse erinevates rinnetes kasvavaid taimi. Eriline tähelepanu samblarinde liigirikkusel. Retkel valmivad õppevahendid, mida hiljem on võimalik koolis kasutada (kogutakse erinevaid samblaid ja taimi, rindelisuse ja metsatüüpide tabel, orienteerumiskaart koos tingmärkide seletusega, mägra, kähriku ning rebase jälgede joonised, tavaline rajakaart jne). Lõunapaus loodusmajas. Peale lõunapausi loodusmaja juures kordav maastikumäng tõukeratastega. Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, uurimine ning iseseisev rühmatöö, matk.
Maksumus: 150

Viimati uuendatud:

12.06.2020