Juhis õpetajale:

Kui lepitakse kokku, et õppetöö toimub osaliselt hoovialal, siis jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Rohenäpu klass, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3743184, 24.4908265

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Evelin Nigula ja Taivi Künnap (keelekümblus õppe võimalus)

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: teab ja tunneb vähemalt 5-10 taime (vastavalt vanusele); oskab teha taimetrükki, valides ning kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid. Seos õppekava üldosaga ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava üldoskustega: aitab õpilases tekitada ning suurendada loodus- ja loovushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Toetab kultuuri- ja väärtuspädevuse, sotsiaalse- ja kodanikupädevuse, õpipädevuse ja suhtluspädevuse kujunemist. Alushariduse üldoskused: kujundab tunnetus- ja õpioskusi ning sotsiaalseid oskusi. Seos ainekavaga ja ainevaldkondadega: loodus- ja tööõpetuse ainekava - taimed ja nende ehitus. Alusharidus: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika. Programmi käik: õppetöö kahes osas sissejuhatus/ teadmiste kontrollimine ja praktiline töö: Sissejuhatus:  teadmiste kontrollimine taimedest; õpilased/ lapsed jagatakse teadmiste järgi kahte õppegruppi. Teema arendus: I osa - õpime tundma taimi, nende ehitust, korjame trükkimiseks sobivaid ja/või vaatleme eelnevalt korjatud taimelehti. II osa - valitud taime lehtedega paberile pildi trükkimine. Kokkuvõte: valminud  trükitöö analüüs - milliseid taimi kasutati/ ristsõna täitmine (1.-4. kl). Vahendid: ettekuivatatud taimed, ristsõna, taimede näidispildid. Maksumus: vastavalt Pernova Hariduskeskuse hinnakirjale Registreerumine: admin@pernova.ee või telefonil 4401055 Lisainfo: kaasasolevate täiskasvanute roll: õpilaste/ laste innustamine aktiivselt tegevustes  osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine. Muu oluline teave: kui lepitakse kokku, et õppetöö toimub osaliselt hoovialal, siis jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus. Otsingusõnad: taim, taime ehitus, taimeleht, taimetrükk.    
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

05.06.2020