Looduspäev Soomaal gümnaasiumile
Tipu Looduskool

Tegu on mõnusa päevaga looduses. Programmi esimeses osas läbivad õpilased gruppidena Pauna matkaraja, kus erinevate ülesannete lahendamise käigus saab tutvuda Soomaa elupaikadega ja nende säilitamisega, uurida turbasammalt mikroskoobi all, püüda vee-elustikku ning panna proovile oma maitsmismeeled ja meeskonnatööoskused.

Programmi teises osas valivad õpilased endale töötoa (säästlik ehitamine või Maastikukunst (LandArt)).

Kava:

Sissejuhatus programmi

I       Loodus- ja kultuuripärand: retk erinevate ülesannetega ja peatustega Pauna kultuuriloolisel matkarajal, loodusvaatlus, grupitöö, kaardi lugemine, matkaoskused, toit loodusest

Kokkuvõte ja lõunapaus

III   Töötuba valikul: Variant 1: Säästev ehitus (savimaja ja päikesepaneelid), sissejuhtus ja praktiline tegevus

Variant 2: LandArt (kunst looduses ja loodusega), tutvustus ja praktilised tegevused. 

Päeva kokkuvõte ja meeskonnamäng

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

- Õpilased on veetnud tegusa ja hariva päeva looduses
- Õpilased on tutvunud erinevate elupaikadega, seal leiduvate liikidega.
- Õpilased on kasutanud oma erinevaid meeli looduse kogemisel.
- Osaletakse on grupitöös
- Saadakse aimu looduslikest- ja energiasäästlikest ehitusviisidest ning materjalide kasutamisest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.2.4.3. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ Ökoloogia Keskkonnakaitse Ühiskonna areng ja üleilmastumine

Meetodid:

rühmatöö, praktiline tegevus, uurimisõpe, meeskonnamäng, matk, arutelu

Juhis õpetajale:

Programm toimub õues, seega on vajalikud looduses liikumiseks sobilikud riided/jalanõud. Soovi korral võtta kaasa lõunasöök.

Võimalus on tellida meilt lisatasu eest pitsa küpsetamist saviahjus.( NB! arvestada tuleb sel juhul pikema ajakuluga)

 

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

180€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskool

Läbiviimise asukoht:

58.358551606631, 25.087484121323

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Tipu Looduskool

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

22.02.2021