Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste -  Aastaajad, organismid ja elupaigad. (Loodusõpetus)

II kooliaste - Pinnavormid ja pinnamood
Mets elukeskkonnana (Loodusõpetus),

III kooliaste - Loomade paljunemine ja areng
Mets kui elukeskkond
Taimede eluprotsessid
Evolutsioon (bioloogia)

Gümnaasium - Maa kui süsteem
Maa geoloogilise ajaloo jäljed metsas
Jääaeg maastiku kujundajana

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Programmide juurde kuulub piknik lõkke ääres.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Läbiviimise koht:

Aastaringselt läbiviidav 2-5 tunnine programm. Viime läbi üldjuhul meie Suurekõrve sihtkaitsevööndi (Juminda poolsaar, Kolga klint) ligipääsetaval alal aga ka Kõrvemaal, Käsmu poolsaarel jm

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: Viime lapsed metsa. Avastama, kuulama, märkama. Õpilastel tekib julgus ja huvi ka niisama metsas jõlkuda, mis loodetavasti kasvab ka sügavamaks suhteks metsa vastu.

Sisu:  Lahemaa on Eesti tähtsamaid metsakaitsepiirkondi. Uurime metsa erinevaid kasutusalasid. Õppematkal tutvume aastaaja huvitavamate leidudega, saame ülevaate olulisematest matkatarkustest, otsime loomade tegevusjälgi, kuulame vaikust, mängime ja teeme pikema retke korral ka lõkkesööki. 

Viimati uuendatud:

12.06.2020