Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Interdisciplinary integration:

I kooliaste -  Aastaajad, organismid ja elupaigad. (Loodusõpetus)

II kooliaste - Pinnavormid ja pinnamood
Mets elukeskkonnana (Loodusõpetus),

III kooliaste - Loomade paljunemine ja areng
Mets kui elukeskkond
Taimede eluprotsessid
Evolutsioon (bioloogia)

Gümnaasium - Maa kui süsteem
Maa geoloogilise ajaloo jäljed metsas
Jääaeg maastiku kujundajana

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

3 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

150€

Additional info:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Programmide juurde kuulub piknik lõkke ääres.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Place of performance:

Aastaringselt läbiviidav 2-5 tunnine programm. Viime läbi üldjuhul meie Suurekõrve sihtkaitsevööndi (Juminda poolsaar, Kolga klint) ligipääsetaval alal aga ka Kõrvemaal, Käsmu poolsaarel jm

Program performer:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann

Language:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Last saved:

12.06.2020

Long description:

Eesmärk: Viime lapsed metsa. Avastama, kuulama, märkama. Õpilastel tekib julgus ja huvi ka niisama metsas jõlkuda, mis loodetavasti kasvab ka sügavamaks suhteks metsa vastu.

Sisu:  Lahemaa on Eesti tähtsamaid metsakaitsepiirkondi. Uurime metsa erinevaid kasutusalasid. Õppematkal tutvume aastaaja huvitavamate leidudega, saame ülevaate olulisematest matkatarkustest, otsime loomade tegevusjälgi, kuulame vaikust, mängime ja teeme pikema retke korral ka lõkkesööki.