Kuidaseladmesilane

Õppeprogramm arendab õpilaste loodus- ja keskkonnahuvi ning kujundab vastutustundlikku suhtumist loodusesse.

 1. Auditoorne töö  1h,  Loeng Mesilaspere elutegevus tarus, näitlikud õppevahendid
 2. Auditoorne töö  1h,  Loeng Mesilaste korjetegevus õitel, näitlikud õppevahendid
 3. Praktiline töö 1h  või Külaskäik õppeasutuse lähedal olevasse mesilasse 1t
  Mesindussaadustega tutvumine (mesi, vaha, õietolm, taruvaik, suir).
  Mesindusteemalise ülesande lahendamine
  Mesilaste elu vaatlemine tarus Mesindussaadustega tutvumine (mesi, vaha, õietolm, taruvaik, suir kärjes).
  Mesindusteemalise ülesande lahendamine
  Praktiline töö: mesindussaadustega tutvumine (maitsmine, haistmine jne). õppevahendiks mee- ja suirakärg ja mesi purgis.
  Vaatlus ja praktiline töö: Tarusse vaatamine koos selgitustega; mesindussaadustega tutvumine (maitsmine, haistmine jne)

Õpitulemused:

Õpilane
- väärtustab mesilaste elutegevuse tähtsust looduses
- väärtustab mett magusainena toidulaual

Meetodid:

Auditoorne töö:  Loeng , näitlikud õppevahendid

Praktiline töö/ Külaskäik õppeasutuse lähedal olevasse mesilasse 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi

Lisainfo:

Koolituse kogumaht on 3 tundi, millest 2 tundi on auditoorset tööd ja 1 tund praktilist tegevust.

Õppetöös osalenud ja mesindusteemalise ülesande lahendanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Grupi suurus kokkuleppel ja maksumus paindlik (sõltub mitmetest asjaoludest: asukoht, transport, grupi suurus).

Koolitust korraldatakse koostöös mesinikega erinevates maakondades.

Läbiviimise koht:

Kooli ruumid (sh õuesõppimise võimaluse kasutamine kevadel) ja/või lähiümbruses asuv mesila

Läbiviimise asukoht:

59.3445204, 24.9077874

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

13.10.2021