Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Inimeseõpetus 
Etnoloogia
Loodusrahavaste eluase ja arhitektuur ja selle tehnoloogia.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

200€

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks programmi läbiviijat. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Programmi juurde kuulub elus tuli, püstkoda või jurta.

Programm kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Maksumus: 200 (kooli õuel kahe ja enama programmi tellimisel); 150 € Lahemaal

Programmi kestvus ja osalejate arv kokkuleppel.


Vaata lisa meie kodulehelt!

Läbiviimise koht:

Tuleme ise kooli või lasteaja õuealale

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk - Pakkuda õuesõppe vormis nö "kastist välja" tegevusi tulenevalt aastaajast või rahvakalendri tähtpäevdest.
Läbi põlisrahvaste kommete ja sundiloo tutvustamise tekib õpilastel ülevaade maailmaruumist.

Sisu - Programm annab võimaluse kombineerida meie olemasolevate õppeprogrammide hulgast sobivad teemad, mida kooli- või lasteaia õuele püstitatud püstkojas või jurtas lõkke ümber lastega koos käsitelme.

Kui tellida mitu programmi korraga, siis tuleme vajadusel kohale ka jurtaga. Kindlasti käsitleme teemasid, mis on seotud inimkonna arenguloo ning väljakutsetega. Nomaadide elukohad, mida kasutame, annavad hea kogemuse ja võimaluse ajas n-ö tagasi rännata või siis aeg maha võtta.

Oleme ette valmistanud erinevaid praktilisi tegevusi kõikide meelte tarvis, kaasas on mitmeid vanaaja tööriistu ja loomanahku. Tutvustame põlisrahvaste usundit ja mütoloogiat. Pakume teed ja hooajalisi maitseid Lahemaa loodusest.

Sobib kohandamiseks igal aastaajal, näiteks jõuluaja programmina.
 

Viimati uuendatud:

12.06.2020