placeholder

Programmi raames õpitakse Eesti ühe ürgsema metsatüübi – klindimetsa puid, põõsaid, alustaimestikku, samblaid ja samblikke. Lisaks uuritakse, millised keskkonnatingimused ja kuidas mõjutavad klindimetsa olemust.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

 Tunneb looduses ära vähemalt 6 klindimetsa puuliiki
 Tunneb looduses ära vähemalt 4 klindimetsa põõsaliiki
 Tunneb looduses ära vähemalt 10 klindimetsa taimeliiku
 Mõistab klindimetsa kasvukeskkonna ja sellest tulenevalt taimestiku eripära
 Mõistab keskkonnatingimuste rolli organismide elus
 Oskab teha vaatlusi
 Mõistab looduse liigirikkuse võlu ja vajadust

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust

PK Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Meetodid:

paikvaatlused, määramised, võrdlused

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumist. Vahel, kui merevesi on kõrgel, on rannas liikumine raskendatud.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Valaste õppe- ja matkarada

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Klindimets_Programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Klindimets_Programmi_kirjeldus.pdf(159.94 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

27.08.2020