placeholder

Programmi raames õpitakse Eesti ühe ürgsema metsatüübi – klindimetsa puid, põõsaid, alustaimestikku, samblaid ja samblikke. Lisaks uuritakse, millised keskkonnatingimused ja kuidas mõjutavad klindimetsa olemust.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

 Tunneb looduses ära vähemalt 6 klindimetsa puuliiki
 Tunneb looduses ära vähemalt 4 klindimetsa põõsaliiki
 Tunneb looduses ära vähemalt 10 klindimetsa taimeliiku
 Mõistab klindimetsa kasvukeskkonna ja sellest tulenevalt taimestiku eripära
 Mõistab keskkonnatingimuste rolli organismide elus
 Oskab teha vaatlusi
 Mõistab looduse liigirikkuse võlu ja vajadust

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust

PK Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Methods:

paikvaatlused, määramised, võrdlused

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumist. Vahel, kui merevesi on kõrgel, on rannas liikumine raskendatud.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Keywords:

Duration:

2,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

170€

Additional info:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Valaste õppe- ja matkarada

Program performer:

Ingrid Kuligina

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

27.08.2020