Kes elab järve sees?
Jääaja Keskus

Osalejad saavad teada, mis on järv ja miks on järvedel nimed.
Õpime, miks on veeohutus oluline. Õpime mõõtma erinevaid pikkusi. Uurime vee-elustikku.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Osalejad saavad teada, mis on järv ja miks on järvedel nimed.
Õpime, miks on veeohutus oluline. Õpime mõõtma erinevaid pikkusi. Uurime vee-elustikku.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelne lasteasutus:
17. valdkond Mina ja keskkond
18. valdkond Matemaatika

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

135€

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskus

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse juhendaja

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Kes elab järves?
Author:
Jääaja Keskus
Järve programm lasteaiale.pdf(249.63 KB)

Kes elab järves? Järveuuringud parvelt

Pikk kirjeldus:

 1.  Sissejuhatus Jääaja Keskuses
  Juhendaja tutvustab ennast. Valmistutakse minekuks ning pannakse selga päästevestid.
 2. Saadjärve kaldal
  Juhendaja selgitab, miks maismaaloomad vee all elada ei saa, millest päästab päästevest ja miks peab ise alati ettevaatlik olema.
 3. Parvele minek. Väljasõit.
  Saab teada, mille poolest erineb järv merest, miks järv on sinine ning miks vahel hall. Kas järvel on ka oma lõhn?
 4. Sügavas kohas
  Mõõdame enda pikkust, parve laiust ja Saadjärve sügavust. Mõõdame ära Saadjärve vee läbipaistvuse ja värvi. Otsime uppunud kirikut. Hiivame ankru.
 5. Madalamas vees
  Püüame järve põhjast taimi ja otsime neile nime. Uurime taimede külge jäänud loomi.
 6. Randumine
  Oleme ettevaatlikud. Kiire teadmiste kontrollimine. Tagasi Jääaja Keskusesse. Päästevestid seljast.

Viimati uuendatud:

15.07.2020