Jõelähtme jõgi
Maie Itse

Sihtrühm on II ja III kooliaste, kuid soovi korral on programm kohandatav ka I kooliastmele.

Tutvume Jõelähtme jõe salapäraga - karstialaga ja Jägala joaga, samuti Rebala kivisillaga ja muinasaja asustusega Jägala Linnamäel.

Märksõnad: paljand, sild, karst, jõgi, maa-alune jõgi, oja, allikas, juga, joastik, astang, linnus, kalmed, kangrud.

Üldjuhul kohtume grupiga Jõelähtme tankla juures.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärgid:
- teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli;
- otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja vesi;
- märgata jõe kulgemise mitmekesisust;
- märgata pinnavormide ja taimekoosluste seoseid;
- liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

muinasasustus, jõed ja joad - V klassi ajalugu ja loodusõpetus

karst, murenemine - VII klassi geograafia, keemia

pinnavormid, kärestikud, ürgorud, jõed, joad, asustuse kujunemine, kivikalmed, hürdoelektrijaam  - IX klass geograafia

taimestik - bioloogia

rahvuskivi, ohutus ja turvalisus - inimeseõpetus

liikumine - kehaline kasvatus

 

Meetodid:

Vaatlus, suunatud vaatlus.

Otsimistegevus vastavalt aasta-ajale ja sihtrühmale (taimed, puud, linnukodud, fossiilid, kivimid)

Loogikale tuginev arutlus, vihjete järgi mõistatamine.

Vastavalt ilmale meelte kasutamine (hääled, lõhnad, vee temperatuur) 

Juhis õpetajale:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad.

Retkejuhid soovitavad igal õpilasel kaasa võtta kõvade kaantega märkmiku (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmakindla kirjutusvahendi, mõned värvipliiatsid, pildistamise aparaadi. 

Saatja tunneb oma õpilasi, teab nende erivajadusi ning sellest olenevalt suunab ja jälgib keda vaja.

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoninumbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Programmi lõpus toimub vestlusring, kus saavad osalejad (sh saatjad) anda tagasisidet, mida nad uut õppisid ja mis neile meeldis.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Lisainfo:

Küsi hinnapakkumist.

Programmi ei saa läbida ratastooli ega karkudega.

Suurema eestikeelse grupi puhul on vajalik 2 programmijuhti.

Vene keeles on üks programmijuht ja saame vastu võtta kuni 20 õpilasega klassi.

Läbiviimise koht:

Jõelähtme ja muinaslinnus

Läbiviimise asukoht:

59.440992492222, 25.138030684904

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed Maarja Orusalu, Maret Vihman, Sirle Puusta, Maie Itse

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Üldjuhul kohtume grupiga Jõelähtme tankla juures.

Tutvume Jõelähtme jõe salapäraga - karstialaga ja Jägala joaga, seejärel Rebala kivisillaga ja muinasaja asustusega Jägala Linnamäel.

Märksõnad: paljand, sild, karst, jõgi, maa-alune jõgi, oja, allikas, juga, joastik, astang, linnus, kalmed, kangrud.

Viimati uuendatud:

22.10.2021