Vasaristi joastik
Maie Itse

Sihtrühm on II ja III kooliaste.

Kokkuleppel ja olenevalt tellija planeeritud ajast tutvume Lahemaa jõgede - Valgejõe, Loobu jõe ja/või Vasaristi ojaga.

Soovi korral kohandame programmi ka Keila jõele ja Türisalu ojale.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja üldhariduskooli õppeained.

Kokkuleppel on programm kohandatav ka I või IV kooliastmele

Soovi korral on võimalik programmi läbida jalgsi matkates, võta ühendust, et leppida kokku matka kestus ja pikkus.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Eesmärgid:
- teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli;
- otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja vesi;
- teadvustada jõe rolli ühiskonna arengus ja igapäevaelus;
- märgata jõe kulgemise mitmekesisust;
- teadvustada mandrijää rolli pinnavormide kujunemisel,
- märgata pinnavormide ja taimekoosluste seoseid;
- liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Jõgi ja voolavad veekogud - V ja VI kl loodusõpetus, IX kl geograafia

Liustikud ja liustike töö - VIII kl geograafia

Jugade taganemine ja maa kerkimine - matemaatika

Silmamõõduline hindamine - geograafia, matemaatika

Ürgorgude tekkimine - füüsika (jõud)

Kalad ja kalakasvatus - V kl loodusõpetus, VIII kl bioloogia

Taimed - bioloogia

Jõgedeäärne asutus ja inimtegevus - Lahemaa kultuuripärand, inimeseõpetus

Ohutus ja turvalisus - inimeseõpetus

Liikumine - kehaline kasvatus

Meetodid:

Suunatud vaatlus

Juhitud loogiline arutelu

Vastavalt aasta-ajale suunatud otsimine (taimed, puud, samblad, samblikud, seened, allikad, linnud ...)

Matkamine

 

Juhis õpetajale:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad.

Retkejuhid soovitavad igal õpilasel kaasa võtta kõvade kaantega märkmiku (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmakindla kirjutusvahendi, mõned värvipliiatsid, pildistamise aparaadi. 

Saatja tunneb oma õpilasi, teab nende erivajadusi ning sellest olenevalt suunab ja jälgib keda vaja.

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoninumbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Programmi lõpus toimub vestlusring, kus saavad osalejad (sh saatjad) anda tagasisidet, mida nad uut õppisid ja mis neile meeldis.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Küsi hinnapakkumist.

Kui soovite programmi kestust lühendada või pikendada, palun võtke ühendust. 

Eestikeelsele grupile on suurema grupi puhul 2 programmijuhti.

Venekeelsele grupile on 1 programmijuht ja grupi suurus kuni 20 õpilast.

 

Läbiviimise koht:

Lahemaa jõed ja nende ürgorud või Keila jõgi ja Türisalu oja

Läbiviimise asukoht:

59.507552245588, 25.787065663966

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed Maie Itse Maret Vihman, Sirle Puusta, Maarja Orusalu

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Jõed oma ürgorgudega on põnevad õpikeskkonnad, pakkudes oma eheduses võimalust mõista märksõnu nagu org, kanjon, säng, juga, joastik, astang, kärestik, allikas, oja, jõgi, paisjärv jpm.

Jõgi on aidanud meie esivanematele tuua joogivee, hiljem ka elu lihtsustada, käivitades veskeid ja elektrijaamu. 

Kokkuleppel ja olenevalt ajast tutvume Lahemaa jõgede - Valgejõe, Loobu jõe ja/või Vasaristi ojaga.

Soovi korral kohandame programmi nt Keila jõele ja Türisalu ojale.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja üldhariduskoolide õppeained.
 

Viimati uuendatud:

22.10.2021