placeholder

Õppeprogrammis on tähelepanu soole kui elukeskkonnale tervikuna, kuid eriliselt pöörame tähelepanu soode kasutusele, tähtsusele ja kaitsele ning selle muutumisele ajas. Lisaks vaatleme taimi, turbasammalt ja turvast ning arutleme nende kasutuse üle. Naudime kaunist ja ainulaadset looduskeskkonda. Räägime lugusid, esitame küsimusi ja otsime vastuseid.

Juhis õpetajale:

Vajadusel veel õppekäigule eelnevad tegevused

  • Konsulteerimine programmijuhiga, et ettevalmistada vastavalt eesmärgile  töölehed. Soovi korral soode näituse külastamiseks tuleb eelnevalt kokku leppida Keskkonnaameti  keskkonnahariduse spetsialistiga;
  • õpilaste häälestamine õueõppeks (enne õppepäevale sõitu tuleb õpilastele selgitada välitingimustesse sobiva riietuse ja jalanõude tähtsust. Varakevadel ja sügisel on soos jahe – vajalik soe riietus!).
  • õpetajalt ootame eelnevalt sisukat ettevalmistust ja järeltegevust, programmil juhendaja toetamist väliõppest tingitud võimalike riskide maandamisel ja ohutusnõuete järgimisel. Siia lisandub link toetavale materjalile „Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas“.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Läbiviimise koht:

soovitavalt Männikjärve raba

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Programmi läbiviija:

Katrin Saart

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Peamised sisuteemad, metoodika ja ajakava lepitakse kokku vastaval ettevalmistamise käigus õpetajalt saadud infole. Õppeprogramm võib olla õppijate vaatepunktist nii uue teema sissejuhatus, laiendamine kui ka kokkuvõte. Kuna ootus on, et õppekäigule järgneb kokkuvõttev tegevus koolis, siis seegi info peaks olema eelnevalt teada ka programmi juhendajal. Seega tuuakse siin ära peateemad, kuid tegevuste valikul arvestatakse: millises õppimise faasis on õpilased (kas õppeprogrammi eesmärk on uue osa õppimine, õpitu kinnistamine või kokkuvõttev kordamine) ja arvestatakse vanuseastme eripäraga, sellest lähtuvalt valitakse kasutatavad materjalid ja praktilised tegevused ning koostatakse tööleht.Kuna programm on suunatud pigem nooremale vanuseastmele, siis meetoditena on ülekaalus mängulised elemendid tegevustes ja lugude rääkimine. Vastavalt vanuseklassist ja õpetaja soovist võivad töölehed olla ka kinnistavaks järeltegevustes koolis.


 
Peateemad ja tegevused
  1. Sissejuhatav tutvustus õppeprogrammile ja asukoha kohta (raja tutvustus skeemi või kaasa võetud kaardi abil).
  2. Õppekäigul toimuvad juhendatud vaatlused (tunnustaimed, älves, laugas, soode areng), selgitame eluks soos kohastumisi taimedel, vaatleme turbasammalt ja turvast ja nende kasutamise võimalusi (ja muutust ajas). Arutletakse soode kasutuse, tähtsuse ja kaitse vajaduse üle (selle muutus ajas). Kasutatakse erinevaid näitlikustavaid vahendeid, võimalusel kaasates erinevaid meeli.
  3. Õppekäigu lõpus tehakse lõpuring. Vastavalt kokkuleppele tehakse ülevaade vaatlustest või toimub eakohane programmi-bingo.
  4. Männikjärve rabas toimuva õppekäigu raames on võimalik enne või pärast külastada soode näitust.

Viimati uuendatud:

17.07.2020