Õuesõppeprogramm Kompass

PROTO avastustehas on maailm, kus leiutamine on mõtte- ja elamise viis. Hoone, milles PROTO tegutseb, on ka juba varem olnud lennukate ideede ja leiutiste sünnipaigaks. Siin valmisid allveelaevadele osad.

PROTO õuesõppeprogrammis paneme proovile õpilaste leidlikkuse. Lahendame ülesandeid, kasutades loodusõpetuse tunnis juba õpitud või omandamisele tulevaid oskusi. Orienteerume kaardi ja ilmakaarte abil. Positsioneerime end maa- ja loodusmärke tuvastades. Uurime navigatsiooniseadmeid kasutades neid oma asukoha määramiseks. Määrame tuule suunda ning kiirust ehitades tuulelipu ja anemomeetri. Vaatleme pilvi ja üritame neid pudelisse püüda. Õppeprotsessi seob tervikuks tuttav mäng uues kuues nimega „Allveelaevade pommitamine“.

See õppeprogramm ärgitab uudishimu ja annab julgust katsetada ning teada saada!

EESMÄRGID

 • Panna õpilasi märkama oma ümbritsevat keskkonda ja analüüsima seda uue nurga alt;
 • Tutvustada leiutamise mõtteviisi ja julgustada seda ka oma igapäevaelus rakendama;
 • Tegutseda koos, ühise eesmärgi nimel.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
Õpilane kasutab oma meeli mängulises ja uurimuslikus tegevuses;
Õpilane saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab plaanilt tuttavaid objekte;
Õpilane mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;
Õpilane määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Mängulisel teel kinnistatakse loodusõpetuse tunnis kuuldut: õpitakse märkama maa- ja loodusmärke, lugema kaarti ning kasutama erinevaid abivahendeid – leiutisi, mis hõlbustavad orienteerumist.

Juhis õpetajale:

Külastuse sujuvaks kulgemiseks ja soovitud eesmärkide saavutamiseks soovitame:

 • tutvustada õpilastele enne külastust PROTO avastustehast veebilehel olevate piltide kaudu ja selgitada päevakava ülesehitust;
 • tutvuda PROTO kodulehel haridusprogrammide õppematerjalidega;
 • planeerida haridusprogrammile lisaks vähemalt tund aega, mille jooksul õpilased saavad pärast juhendatud tegevusi ka omal käel maja ja 19. sajandi leiutistega tutvuda;

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

60 min või 90 min

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Lisainfo:

 • Õppeprogramm toimub vaid ettetellimisel E-R.
 • Programmi toimumisaeg kokkuleppel (soovituslikud algusajad hommikupoolikul –  9:30, 10:00, 11:30 või 12:00).
 • Hind 10 €/õpilane ja 5 €/lasteaialaps (8€/erivajadusega õpilane).
 • Programmid toimuvad eesti ja vene keeles.
 • Sisaldab vaba mänguaega ekspositsioonisaalis, mis järgneb õppeprogrammile. Kui ekspositsioon ei ole viirusohu tõttu avatud, on programmi maksumuseks 5 eur/õpilane.
 • Ühe grupi suurus kuni 32 inimest. Suurema arvu puhul jagatakse vastavalt õpilaste arvule väiksemateks gruppideks. Minimaalne grupisuuris on 10 õpilast.
 • Lisateenusena on võimalik juurde tellida ka KOOLIGRUPI LÕUNA. Vaata menüüd SIIT. 
 • OLULINE! Grupi suurust saab muuta kuni 2 päeva enne külastust. Vastasel juhul tasutakse tellitud arvu järgi.

 

Saatjad:

 • Iga 10 õpilase kohta 1 saatja tasuta.
 • Iga 7 lasteaialapse kohta 1 saatja tasuta.
 • Erivajadusega õpilaste grupi puhul on kõik saatjad tasuta.

Läbiviimise koht:

PROTO avastustehas

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@protofactory.ee
+372 627 6660

Programmi läbiviija:

PROTO avastustehas

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis seikleme PROTO avastustehase vahetus ümbruses. Mängu „Allveelaevade pommitamine“ teel õpime märkama maa- ja loodusmärke ning nende järgi orienteeruma. Õpime kasutama ja lugema kaarti ning kasutama erinevaid abivahendeid – leiutisi, mis hõlbustavad orienteerumist. Tunnis praktiseerime rohkelt rühmatööd ja paneme proovile oma leidlikkuse ja koostööoskuse. Tunni käigus valmib loomingulise ülesande käigus tuulelipu ja anemomeetri prototüüp.

Viimati uuendatud:

20.09.2021