Planetaarium
Toomas Tuul

Õppeprogramm koosneb planetaariumifilmist „Tähetolm ja Päikese pere,” kus tutvustatakse Päikesesüsteemi – Päikest ja tema ümber tiirlevat kaheksat planeeti, kääbuseid, asteroide ja komeete, avastuskeskuse ekspositsiooni külastusest ning interaktiivsest õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Programmi lõpuks õpilane:
teab, mis on Päikesesüsteem ja selle osad
oskab nimetada kõiki Päikesesüsteemi planeete
oskab liigitada planeete nende tüübi järgi
teab, kus asub asteroidide vöö
tunneb planeetide olulisemaid omadusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab otseselt II kooliastme loodusõpetuse teemat “Maailmaruum.” Lisaks sobib see hästi ka gümnaasiumis astronoomia osa meenutamiseks.

Meetodid:

Filmi vaatamine, töö väikestes rühmades, IKT seadmete ja –lahenduste kasutamine õpimängu käigus, refleksioon.

Juhis õpetajale:

Programmi õppemängu saab läbi viia nii töölehtedel kui Quizzize keskkonnas. Kui valite töölehed, siis palume need kas ise välja trükkida või avastuskeskusest ette tellida. Digiversiooni puhul lähtume BYOD (Bring Your Own Device) põhimõttest - õpilased täidavad õppemängu oma isiklikust nutiseadmetest. Palume jälgida, et õpilastel oleks olemas vähemalt kahe peale üks täislaetud akuga ja WiFit toetav seade.

Kaasas olevad saatjaid võiksid oma õpilaste tegevust jälgida ja neile probleemide korral abiks olla või neid külastusjuhi juurde suunata. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palutakse saatjal täita tagasiside küsimustik.

Peale programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

7€

Lisainfo:

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad ligipääsu igale korrusele ja ruumile ka erivajadustega õpilastele.

Maksumus  € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust (1 €) ja kooligrupi keskusepileti maksumust (5 €).

 

Läbiviimise koht:

Energia avastuskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.444085426899, 24.7501506

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@energiakeskus.ee
620 9020, 5331 7307

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi avastuskeskuse külastusjuhid

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Energia avastuskeskuses 2014.a. valminud planetaariumifilmis „Tähetolm ja Päikese pere” tutvustatakse Päikesesüsteemi – Päikest ja tema ümber tiirlevat kaheksat planeeti, kääbuseid, asteroide ja komeete. Otsime vastuseid küsimustele, mis on tähe südames, millest on tähed ja planeedid tehtud ja kes kuuluvad Päikese perre. Filmi vaadatakse avastuskeskuse täiskuppelplanetaariumis, film kestab 20 minutit.

Programmi osaks on ka keskuse ekspositsiooni külastus ning teadmisi kinnistav õppemäng. Õppemängu saab läbi viia nii digiversioonis (Quizziz) kui ka töölehtedel. Soovi korral saab õppemängu kasutada ka järeltegevusena koolis.

Programmi eesmärk on tutvustada õpilasele meie Päikesesüsteemi ja selle planeete.

 

Viimati uuendatud:

05.04.2022