placeholder

Programmi raames tutvutakse raba ehk kõrgsoo arenguga, selle imepärase maastiku osadega, raba taimestikuga ja loomastikuga. Noored saavad teada raba olulisusest üldises ökosüsteemis. Maastikuvaatluste ja loomategevuste uurimise kõrval maitstakase võimaluse korral ka määratud marju. Retk viiakse läbi selleks suurepäraselt sobival Selisoo õppe-matkarajal.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

- tunneb soode erinevaid arenguastmeid
- mõistab, et raba on kasvukohaks erinevatele taimedele ja elupaigaks mitmetele loomadele
- tunneb ja oskab eristada 6 rabataime
- tunneb raba ja rabaäärsete metsade 5 söödavat marja
- mõistab, et raba on väga oluline osa ökosüsteemist
- mõistab raba tähtsust ka igapäevaelus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Elu mitmekesisus maal.

PK Loodusõpetus: Soo elukeskkonnana.

PK Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Taimede tunnused ja eluprotsessid

Gümn Bioloogia: Ökoloogia

Meetodid:

paikvaatlused, määramised lihtsustatud välimäärajatega, marjade korjamine ja määramine

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: kõrgsoo, millel on laudtee. 

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep. Soovitame lastel panna jalga kummikud, et neil oleks võimalus korraks laudtee pealt maha astuda.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Aeg: eelkõige kevad, suvi, sügis. Teatud erisustega on võimalik ka talvel.

Kestus: 2-2,5 h

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 150.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Selisoo

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Elu_rabas_programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Elu_rabas.pdf(75.16 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Tegevuste käik:

  • Sissejuhatus (15min). Retkejuht tutvustab Selisoo kaardi juures programmi teemat, eesootavaid tegevusi ja piirkonda. Lepitakse kokku käitumisreeglid matkarajal.
  • Õpperetke (1-1,5h) käigus viiakse läbi erinevaid vaatlusi: maastiku vaatlus (lageraba, puisraba, laukad, älved, soonik jne), rabataimede vaatlus, linnuvaatlus, keskkonnatingimuste vaatlus ja inimmõjude vaatlus.
  • Lisaks arutletakse ja uuritakse (15min), millised putukad, roomajad ja imetajad rabas elavad ja kes on ainult juhukülalised. Uuritakse loomadele sobivaid elupaiku soos ning kuidas nad on selleks kohastunud.
  • Sügisestel retkedel määratakse leitud marjad (15min): mustikad, jõhvikad ja pohlad, ning uuritakse muid rabasaadusi. Marju ka söödakse, et maitsemeeled aitaks õpitut kinnistada.
  • Kokkuvõte (15min). 

Nooremad: korratakse, kes loomadest rabas toimetavad; milliseid marju nähti ja mis maitses kõige paremini; korratakse, miks raba on kasulik? 

Vanemad: lisaks kordavad, kuidas on raba ökosüsteemis oluline? Mis juhtub, kui rabad kaovad (maakuivenduse ja/või turbakaevanduse tõttu)? Seosed igapäevaeluga.

Vene õppekeelega noored lisaks:

Noored kordavad õpituid liike ja vastavad küsimustele täislausetega, et saada keelepraktikat, julgust ja uutele õpitud sõnadele kinnistust.

 

Viimati uuendatud:

03.11.2022