Soeginina pank
Mahe Metsalu

Õppeprogrammi eesmärkideks on: anda ülevaade ranniku- ja mereelustikust ning selle liigilisest mitmekesisusest; tutvustada mereorganismide uurimise praktilisi meetodeid (vaatlus, määramine); pöörata tähelepanu võõrliikidele, liikide kaitsele ja neid ohustavatele teguritele; tutvuda Vilsandi rahvuspargi loodusväärtustega ja kaitsekorraga. Õppeprogrammi käigus täidetakse tööleht.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb erinevaid vetikaliike ja karpe.
Õpilane oskab seletada, mida tähendab riimveelisus.
Õpilane oskab kaasa rääkida Läänemere reostuse ja tundlikkuse teemadel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4 - 6 klass II kooliaste - loodusõpetus - Läänemeri, vesi Läänemeres, Läänemere mõju ilmastikule, Läänemere taimed ja vetikad, kalad, selgrootud ja imetajad, Läänemere reostus ja kaitse

7 - 9 klass III kooliaste - bioloogia - kalade ehitus, mitmekesisus, süstemaatika, elupaigad, tähtsus, ohud, kaitse, erinevad ökosüsteemid, ökoloogia ja elurikkus

Meetodid:

Matk, vaatlus, kahvadega vetikate püüdmine, luubiga isendite uurimine, töölehe täitmine, arutelu

Juhis õpetajale:

Selga ilmale vastav riietus, kuid jalga kindlasti kummikud. Vihma korral kaasa võtta vihmakeep. Arvestada tuleks kindlasti tuulega.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Vilsandi rahvuspark Soeginina pank

Läbiviimise asukoht:

58.276966726431, 21.850297352032

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Avastame Läänemerd
Author:
Mahe Metsalu
õpperogrammi kirjeldus Avastame Läänemerd.pdf(425.24 KB)

Läänemeri

Viimati uuendatud:

25.05.2020