Alpi võipätakad
Anne Teigamägi

Matkame Lääne-Saaremaa kõrgustiku servale ja laskume kõrgest Antsülusjärve kalda-astangust allikasoode ja allikate vahele. Allikasoode vahel näeme Litoriinamere rannavalle. Räägime erinevatest Läänemere arengustaadiumitest ja Saaremaa „tekkimisest”. Allikasoodes tuleb kindlasti juttu Viidumäele iseloomulikest taimeharuldustest nagu saaremaa robirohi, erinevad käpalised, võipätakas jne. Uurime, miks lubjarikastes allikasoodes on teistsugused taimed kui rabades. Toimub Viidumäe looduskaitsealal. Sihtrühm on 1.-9. klassi õpilased. Toetab integreeritult loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õppekava looduskaitse, taimestiku ja maastiku kujunemise osas.

Õpitulemused:

Teab Saaremaa geoloogilist kujunemislugu, tunneb Saaremaa kuulsamaid taimi, teab allikasood kui kasvukohatüüpi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab integreeritult loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õppekava looduskaitse, taimestiku ja maastiku kujunemise osas.

Meetodid:

Jutustus, vaatlus

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Hind:

100€

Läbiviimise koht:

Viidumäe looduskaitseala, Allikasoo õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.297560657579, 22.094964981079

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Triin Reitalu

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

vaade
Author:
Hariduskeskus
IMG_8315.JPG(2.05 MB)

-

Pikk kirjeldus:

Matkame Lääne-Saaremaa kõrgustiku servale ja laskume kõrgest Antsülusjärve kalda-astangust allikasoode ja allikate vahele. Allikasoode vahel näeme Litoriinamere rannavalle. Räägime erinevatest Läänemere arengustaadiumitest ja Saaremaa „tekkimisest”. Allikasoodes tuleb kindlasti juttu Viidumäele iseloomulikest taimeharuldustest nagu saaremaa robirohi, erinevad käpalised, võipätakas jne. Uurime, miks lubjarikastes allikasoodes on teistsugused taimed kui rabades. Toimub Viidumäe looduskaitsealal. Sihtrühm on 1.-9. klassi õpilased. Toetab integreeritult loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õppekava looduskaitse, taimestiku ja maastiku kujunemise osas.
Maksumus: 100 eurot

Viimati uuendatud:

15.12.2020