Alpi võipätakad
Anne Teigamägi

Toimub Viidumäe looduskaitsealal.

Matkame Lääne-Saaremaa kõrgustiku servale ja laskume kõrgest Antsülusjärve kalda-astangust allikasoode ja allikate vahele. Allikasoode vahel näeme Litoriinamere rannavalle. Räägime erinevatest Läänemere arengustaadiumitest ja Saaremaa „tekkimisest”. Allikasoodes kohtame Viidumäele iseloomulikke taimharuldusi nagu Saaremaa robirohi, erinevad orhideelised, alpi võipätakas jne. Uurime, miks lubjarikastes allikasoodes on teistsugused taimed kui rabades.

Toetab integreeritult loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õppekava looduskaitse, taimestiku ja maastiku kujunemise osas.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

Teab Saaremaa geoloogilist kujunemislugu, tunneb Saaremaa kuulsamaid taimi, teab allikasood kui kasvukohatüüpi.

Interdisciplinary integration:

Toetab integreeritult loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õppekava looduskaitse, taimestiku ja maastiku kujunemise osas.

Methods:

Meetodid: Jutustus, vaatlus, töölehe täitmine

Vahendid: tööleht, pildid Läänemere taganemise iseloomustamiseks, kirjutusvahendid

Guidance for teacher:

Ilmastikukindlad riided. Lastel võiks kaasas olla oma kirjutusvahend töölehe täitmiseks.

Kaasas võiks olla kerge eine, mida saab tarbida õppekäigu lõpus puhkealal.

Õpetaja roll õppekäikudel on tagada õppeprogrammi võimalikult sujuv läbiviimine.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

1,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

100€

Additional info:

Matkaraja pikkus on umbes 2,5 km. Kuna laskutakse alla 18 m kõrgusest rannikuastangust, siis ei sobi ratastooliga liiklejatele.

Place of performance:

Viidumäe looduskaitseala, Allikasoo õpperada

Location of execution:

58.297560657579, 22.094964981079

Program performer:

Triin Reitalu, põline Viidumäe elanik, PhD taimeökoloogia

Language:

Eesti keel
Inglise keel

Last saved:

24.05.2021

Long description:

Õppeprogramm toimub Viidumäe looduskaitseala allikasoo õpperajal.

10 min Kogunemine Viidumäe loodukaitseala keskuse parklas, seal võtab teid vastu juhendaja. Viidumäe asendi tutvustamine kaardi alusel ja õpperetke eesmärgi tutvustamine.

30 min Matkame Lääne-Saaremaa kõrgustiku servale ja laskume kõrgest Antsülusjärve kalda-astangust allikasoode ja allikate vahele. Allikasoode vahel näeme Litoriinamere rannavalle. Räägime erinevatest Läänemere arengustaadiumitest ja Saaremaa „tekkimisest”.

30 min Allikasoodes uurime lähemalt Viidumäele iseloomulikke taimharuldusi nagu Saaremaa robirohi, erinevad käpalised, alpi võipätakas, porss jne. Uurime, miks lubjarikastes allikasoodes on teistsugused taimed kui rabades. Saame teada, miks just selles kohas kasvab nii palju taimi, mida mujal Eestis ei leidu. 

20 min Soovijatel võimalus külastada Saaremaa kõrgeimas kohas paiknevat 30 m kõrgust endist metsavalvetorni Raunamäel, kust avaneb suureepärane vaade üle Lääne-Saaremaa. Vaatetorni saab korraga kasutada kuni 6 inimest.

Õppeprogrammi lõpus on võimalik einestada looduskeskuse parklas olevas RMK puhkekohas või kehvema ilma korral ka Keskkonnaameti teabetoas, kust saab täiendavat infot Viidumäe kohta.