Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Gümnaasium - Maa kui süsteem 
Maa geoloogiline ajalugu
Laamide liikumine
Jääaeg
Kliimamuutused
Inimese tegevus (Geograafia)

III kooliaste - Selgroogsete ja selgrootute paljunemine ja areng, kohanemine ja evolutsioon
Taimede kohanemine ja evolutsioon
Liikide vanused, (Bioloogia)

I ja II kooliaste - Elu mitmekesisus Maal
Vesi kui elukeskkond
Settekivimite teke ürgookeanites
Geoloogia
Ajalugu 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid on kohandatud vastavalt vanuserühmale.

Programmide juurde kuulub piknik lõkke ääres.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Läbiviimise koht:

Tsitre pank, Muuksi pank, Hundikangrud

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Peeter Riba, Theo Kehlmann

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk - Rännak viib õpilased kaugetesse aegadesse, mil hakkas moodustustuma tänapäeva Eesti kõige võimsam loodusmonument – klint e Põhja-Eesti pankrannik. Tutvume paekiviga, otsime kivistisi ja teeme katseid. Moodustame ajatelje mõistmaks Maa arenguetappe.
Arutleme mandrite triivimise ja kliimamuutuste üle.

Sisu -  Õpilased saavad ülevaate jääajast, pankrannikust ja paekivi tekkeloost, maa arenguetappidest ning kiviaja inimese mõttemaailmast.

Tutvume klindimetsaga, paneme end proovile 25m laskumisel klindist alla. 

Märksõnad: 

Põhja-Eesti pankrannik
Muuksi linnamägi ja Turje kelder
paekivi
kivistised
muistendid
turnimine
loopealsed ja alvar.

 

Viimati uuendatud:

12.06.2020