Juhis õpetajale:

Seljas peaksid olema ilmastikule vastavad riided, jalas mugavad, veekindlad jalanõud, kaasas võiks olla jook ja võileib.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

40

Läbiviimise koht:

Looduses, Käsmu poolsaarel

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus Aardejaht on seikluslikku laadi maastikumäng, mille käigus õpitakse kaarti kasutama ja saadakse teada, kuidas kasutada maastikul liikumisel kompassi. Mäng õpetab looduses hakkamasaamist kaasaegsetest tehnilistest vahenditest sõltumatult. Samuti arendab programm tähelepanuvõimet ja meeskonnatöö oskusi. Kuna programm toimub looduses, siis tuleb selle käigus märgata ka erinevaid looduselemente ja olla keskkonnahoidlik. Õpieesmärk: õpilane oskab maastikul liikuda kaardi ja kompassi abil, tegutseda meeskonnas, kuulata kaaslaste arvamusi, selgitada oma seisukohti. Õpilane tunneb looduses liikumise reegleid, kuidas käituda keskkonnahoidlikult ja ise mitte ohtu sattuda. Kasutatavad aktiivõppemeetodid: maastikumäng. Seos riikliku õppekavaga:   geograafia: 2.3.4.1. kaardiõpetus;
Maksumus: Tasuline, hind 150 eurot klassi kohta. Bussi hind Tallinnast on 280 eurot.

Viimati uuendatud:

20.03.2020