ÜLESANDED KESKKONDLIKU ORIENTEERUMISE KORRALDAMISEKS
Peipsi Koostöö Keskus

Mis on keskkondlik orienteerumine? See on kaardi abil liikumine ning kontrollpunktide otsimine maastikul või linnakeskkonnas. Igas kontrollpunktis ootab osalejat keskkonnateemaline käeline või tekstiline ülesanne. Keskkondlik orienteerumine on hea moodus ühendada värskes õhus liikumine ja teadmiste omandamine interaktiivsel ning huvitaval moel. Kogumikku on koondatud ülesanded, mida kasutati projekti „Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas 2018“ raames, kui korraldati keskkondlikke orienteerumisi Alatskivi, Mustvee, Räpina ja Peipsiääre valla koolide õpilastele 2018. aasta kevadel ning tudengite sügispäevade ajal ka Tartu linnaelanikele.

Lisainfo:

Kogumikku on koondatud ülesanded, mida kasutati projekti „Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas 2018“ raames, kui korraldati keskkondlikke orienteerumisi Alatskivi, Mustvee, Räpina ja Peipsiääre valla koolide õpilastele 2018. aasta kevadel ning tudengite sügispäevade ajal ka Tartu linnaelanikele. Ülesannete sisu põhineb säästva arengu eesmärkidel – iga kool sai valida fookusteemad, millele ülesannetel keskenduti.

Mõned ülesanded on saadaval kolmes keeles: eesti (EE), inglise (ENG) ja vene keeles (RU), mõned kahes keeles (eesti ja inglise) ja üksikud vaid eesti keeles. Ülesannetele on lisatud ka selgitused ning pildimaterjal ülesande sisu ja korraldamise kohta. Lisaks kontrollpunktide ülesannetele soovitame ka läbivaid ülesandeid, nagu näiteks fotojahti, plogging’ut (jäätmete korjamine raja läbimise kestel – selleks peab korraldaja varuma prügikotte, mida osalejatele jagada) ja muud. Ülesandelehti võib printida ning vabalt kasutada.

Orienteerumisüritusi ja kogumiku koostamist rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. 

Ülesanded koostas Eliisa Saksing, orienteerumismänge viisid läbi Eliisa Saksing ja Eeva Kirsipuu-Vadi ühiselt õpetajate ja vabatahtlikega.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

ederi.ojasoo@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida Ederi Ojasoolt 56636264

Materjali autor:

Eliisa Saksing

Formaat:

Kogumik

Seotud failid:

Autor:
Peipsi Koostöö Keskus
OrienteerumiseTL_veebi.pdf(3.95 MB)

Viimati uuendatud:

20.04.2020