placeholder

Umbes kolmandik Euroopa Liidu eratarbimise keskkonnamõjudest tuleneb toidu tootmisega seotud tegevustest. Tänapäevane toidutootmine vajab arvestataval hulgal energiat, taastumatutel loodusvaradel põhinevaid väetisi, taimekaitsevahendeid jm ressursse. Ka kõikidel toidutootmisega seotud tegevustel nii põllul, toiduainetööstuses kui turustamise ja tarbimise juures on omad keskkonnamõjud. Peamised toidutootmisest tulenevad keskkonnamõjud on kasvuhoonegaaside teke, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, eutrofeerumine, keskkonna hapestumine, toksiliste ainete levik, mulla kvaliteedi muutused jne. Õpilastele tutvustatakse toidutootmise etappe läbi olelusringi (st hällist hauani), antakse ülevaade peamistest vajalikest sisenditest kogu ahela jooksul, tutvustatakse olulisemaid keskkonnamõjusid ning võimalusi keskkonnamõjude vähendamiseks. Eesmärgid: Õpilane teab, millised on taimekasvatuseks vajalikud peamised ressursid ning teab peamisi taimekasvatusega seotud keskkonnamõjusid. Õpilane teab, millised on loomakasvatuseks vajalikud peamised ressursid ning teab peamisi loomakasvatusega seotud keskkonnamõjusid. Õpilane teab, mida tähendab olelusringi mõtteviis ning oskab pakkuda välja ideid keskkonnamõjude vähendamiseks.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Sirli Pehme, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Formaat:

Esitlus

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Eesti Maaülikool
1._Sirli_Pehme_Toidutootmise_keskkonnam6jud_labi_olelusringi.pdf(1.02 MB)
Autor:
Eesti Maaülikool
1._t66leht_olelusring_1.pdf(360.94 KB)
Autor:
Eesti Maaülikool
1._t66leht_olelusring_2.pdf(360.73 KB)
Autor:
Eesti Maaülikool
1._Sirli_Pehme_Toidutootmise_keskkonnam6jud_labi_olelusringi.pdf(1.02 MB)
Autor:
Eesti Maaülikool
1._t66leht_olelusring_1.pdf(360.94 KB)
Autor:
Eesti Maaülikool
1._t66leht_olelusring_2.pdf(360.73 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.08.2020