placeholder

Selgitatakse, mis on tervislik toit ja kui oluline on tervislik toitumine tervisele. Antakse ülevaade peamistest kahjulikest saasteainetest toidus, selgitatakse kuidas need sinna satuvad ning mil moel saab riske vähendada. Tutvustatakse olulisemaid kahjulikke lisaaineid toidus, nende mõju tervisele ning selgitatakse millised on tervise seisukohast ohutumad alternatiivid. Õpetatakse kuidas toidu pakenditelt otsida vajalikku infot ning kuidas sellest aru saada. Eesmärgid: Õpilane teab, mis on tervislik toit ja kui oluline on tervislik toitumine tervisele. Õpilane teab, milliseid kahjulikke saasteaineid ja lisaaineid võib toit sisaldada ning kuidas võivad nad mõjuda tervisele. Õpilane oskab lugeda infot toidu pakenditelt ja sellest aru saada.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Darja Matt, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Formaat:

Esitlus

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
3._Darja_Matt_Tervislik_toit.pdf(1.84 MB)
Autor:
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
3._t66leht_tervislik_toit.pdf(347.06 KB)
Autor:
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
3._Darja_Matt_Tervislik_toit.pdf(1.84 MB)
Autor:
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
3._t66leht_tervislik_toit.pdf(347.06 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.08.2020