säästlikkus kui elustiil

Käesolev programmijuhend on loodud Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt ja valminud pilootprojekti „Säästlikkus kui elustiil“ raames, mis viidi ellu 12 Ida-Virumaa üldhariduskooli kaasabil. Projekti ja loodud programmijuhendi peamised eesmärgid on:

  1. muuta tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks nii koolis kui ka kodus;
  2. edendada võetud kohustuste kirjalikku ülestähendamist läbi elustiililepingu;
  3. näidata noortele, et nad saavad oma elustiili ja valikute kaudu ise muutusi ellu viia.

Projekt koosnes töötubade läbiviimisest kõikides kaasatud koolides ning programmijuhendi loomisest. Programmijuhend „Säästlikkus kui elustiil“ on, nagu eelnevalt mainitud, koostatud samanimelise projekti raames, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmi kaudu. Juhendi alus on Peace Child Internationali ingliskeelne materjal. Eesti oludele vastava kohandatud versiooni loomiseks pandi kokku töörühm ja korraldati kokku kolm töökohtumist, kus arutleti programmi sisu üle ning valiti välja interaktiivsed harjutused, mida programmi kaasata. Töökoosolekute eesmärk oli kaasata haridusspetsialiste endid programmijuhendi valmimisse.

Lisainfo:

Loonud: Sillamäe Lastekaitse Ühing

Disain/küljendaja: Ecoprint AS / Heigo Kütt

Trükk: Ecoprint AS

Koostajad: Taisi Valdlo, Vassili Golikov Toimetajad: Alar Kaljakin, Liina Lepsalu, Tatjana Raudsepp, Irina Golikova

Autoriõigus: Sillamäe Lastekaitse Ühing 2014

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Sillamäe Lastekaitse Ühing 2014

Formaat:

Õpimapp

Seotud failid:

Autor:
Sillamäe Lastekaitse Ühing 2014
SAASTLIKKUS_KUI_ELUSTIIL_BOOK_EE_2014_SSCW.pdf(3.15 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.08.2020