placeholder

Praktikumi eesmärk on äratada õpilastes huvi looduses matkamise ja geoloogia vastu ning anda esialgne ettekujutus maastike kujunemisest ja muutumisest. Õpe viikase läbi matkates. Matka juhend on koostatud 1. ja 2. kooliastme õpilastele. Võtmesõnad: settekivim, settimine, liivakivi, ürgorg, paljand.

Lisainfo:

Käesolev praktikum on koostatud SA KIK rahastatud  projekti õppelaagri „Ürgloodus ja inimene“ raames ning on mõeldud abistavaks materjaliks Ahja jõe ürgoru tutvustamisel õpilastele.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Materjali autor:

Kadri Kilusk Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja 2013

Formaat:

Juhend

Seotud failid:

Author:
Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja
Urgloodus-_vaariselupaigad_ja_Devoni_liivakivipaljandid.pdf(1.06 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

12.08.2020