õppevahend savimaja
Sven Aluste

Tegemist on projektipõhise õppematerjaliga, mis võimaldab isikliku kogemuse, avastusõppe ja praktilise tegevuse kaudu lõimida nii matemaatika-loodusteadusi kui humanitaaraineid ning rakendada üldõpetuslikke põhimõtteid. Öko-innovaatiline õppevahend koos väljatöötatud metoodiliste juhenditega võimaldab säästa koolitajatel ja õpetajatel aega komplekssete õppeülesannete planeerimisel ja läbiviimisel. Õppevahend on materjali- ja kulusäästlik ning selle osi on võimalik kergesti asendada ja täiustada ka õppijate, koolitajate ja õpetajate endi poolt. Õppevahendi kasutamine võimaldab tutvustada nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat.

Õppevahendi üheks eesmärgiks on tutvustada taastuvaid energiaallikaid. Vahendi juurde on pakutud lihtsad elektriühendused, et panna põlema valgusti ja teostada elektrimõõtmisi, mis võimaldavad luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks. Teiseks eesmärgiks on seostada insener-tehnilised ainevaldkonnad erinevate riikliku õppekava üldpädevuste ja läbivate teemadega.

Komplekti kuuluvad: taastuvenergial põhinev valgustussüsteem; mõõte-elektroonika vahendid; puidust kokkumonteeritav maja makett; erinevateks traditsioonilisteks loodusehituse viisideks vajalikud ehitusmaterjalid: puupakud, savi ja liiv; metoodiline juhend. Metoodilisse juhendisse kogutud näidisülesanded on abiks ja inspiratsiooniks uute ülesannete loomisel. Ülesandejuhised on adresseeritud nii juhendajale kui õppijale, keda nähakse vahendi kasutamise protsessis partneritena. Iga ülesanne on paigutatud eraldi lehele, et soovi korral oleks võimalik jagada igale osalejale oma individuaalne tööjuhis Metoodiline juhend Savimaja Õppevahend aitab näitlikustada ja kujundada läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” teemadekäsitlust ning loodusteaduslike pädevuste kujunemiseks vajalikke aspekte.

Savisegu valmistamine: Esiteks ei ole tavaliselt kuskil savisegu retsepti vahekorda kirja pandud ja seda põhjusega. Alati tuleb teha katseid nende materjalidega, mis teil kasutada on, et olla kindel oma segu sobivuses vastavaks tööks. Komplektiga kaasas olevat Mooste savi ja liiva kasutades võite mudelmaja seinte ehitamiseks kasutada vahekorda 1:3 Kui kasutate oma kooli või asutuse juurest kohalikku savi siis tehke kuulikese kuivamistest. Kui segus on ka kiudu (põhk, kanep, linaluu) siis võiks teha ka kuulikese kukkumise testi.

1. Õppevahendi eesmärgipärane kasutamine: komplekti kasutatakse vastavalt metoodilisele juhendile täiskasvanu juuresolekul.
2. Komplekti korduv kasutamine: peale Savimaja kokku panemist, seinte ladumist ja elektriühendusi on võimalik kõik uuesti lahti ühendada, seinad pakkudest ja savist vabastada ning karkass lahti võtta ehk kõik osad saavad tagasi algasendisse, kus need olid projekti alguses. Nii on komplekt taaskasutamiseks valmis.
3. Kõiki komplektis olevaid detaile on soovitatav tellida otse tootjalt kui tootja ei ole lubanud teisiti. Õppevahendi tootja on Equilibre MTÜ.
4. Multimeetri kasutusjuhendi saate alla laadida ELFA lehelt – SIIT

Tehnilised probleemid ja nende lahendused
1. Kui puitosad kasutuse käigus purunevad siis on võimalik need endal asendada, kopeerides täpselt purunenud detaili. Teine ja kindlam võimalus on see tellida tootjalt.
2. Kui elektroonika ei toimi vastavalt juhendis kirjeldatule siis pöörduge palun kohe tootja poole – sven@equilibre.ee

Lisainfo:

Õppevahend "Savimaja" on üks säästva arengu haridust toetavatest õppevahenditest, mis hangiti Keskkonnaameti poolt koordineeritud Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel. Täpsemat infot mängimise või laenutamise kohta saab vastavast keskusest.

 • Keskkonnaamet (Tartu) 2
 • Keskkonnaamet (Tallinn) 1
 • Keskkonnaamet (Kärdla) 1
 • Keskkonnaamet (Türi) 2
 • Keskkonnaamet (Penijõe) 2
 • Keskkonnaamet (Räpina) 2
 • Keskkonnaamet (Pärnu) 1
 • Keskkonnaamet (Viljandi) 1
 • Keskkonnaamet (Võru) 1
 • Iisaku Looduskeskus (KKA) 2
 • Alam-Pedja Looduskeskus (KKA) 1
 • Endla Looduskeskus (KKA) 2
 • Lahemaa rahvuspargi keskus (KKA) 1
 • Viidumäe looduskeskus (KKA) 2
 • Karula rahvuspargi keskus (KKA) 2
 • Otepää looduskeskus (KKA) 2
 • RMK Sagadi Looduskool 1
 • Teaduskeskus AHHAA 1
 • SA Luke Mõis 1
 • Palupõhja Looduskool 1
 • SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Tartu loodusmaja) 3
 • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA (Vellavere Looduskool) 1
 • Lehola Keskkonnahariduskeskus 1
 • Nõmme Loodusmaja 1
 • MTÜ Ökokratt 1
 • Tallinna Botaanikaaed 1
 • Tallinna Loomaaed 1
 • Alutaguse Matkaklubi 1
 • Luua Metsanduskool 1
 • SA Kalevipoja Koda 1
 • Pärnu Keskkonnahariduskeskus 1
 • Saaremaa Muuseum 1
 • Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus 1
 • MTÜ Looduskool 1
 • Pokumaa SA 1
 • Viljandi Huvikool 1
 • MTÜ Lilli looduskeskus 1
 • MTÜ Tipu Looduskool 1
 • Kõrtsialuse Külastuskeskus 1

KOKKU 50

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Sven Aluste, MTÜ Equilibre 2015

Formaat:

Õppekomplekt

Seotud failid:

Autor:
Sven Aluste, MTÜ Equilibre
Savimaja-keskustes1.pdf(55.89 KB)
Autor:
Sven Aluste, MTÜ Equilibre
Metoodiline-juhend_Savimaja.docx(1.8 MB)
Autor:
Sven Aluste, MTÜ Equilibre
2015-Metoodiline-juhend-Savimaja1.pdf(2.22 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

23.04.2020