placeholder

Õpiülesanded on koostatud Tallinna algklassiõpetajate poolt, kes võtsid osa Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud, Tallinna Keskkonnaameti poolt tellitud ja MTÜ Koolitus- ja nõustamiskeskuse HARED poolt läbiviidud koolitusest „Õppepäevad Tallinna looduskaitsest“ veebruarist oktoobrini 2012. Osa õppeülesandeid on koostatud konkreetse pargi jaoks, kuid neid saab kasutada ka mujal.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Projektis osalejad

Formaat:

Juhend

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
MTÜ Koolitusja nõustamiskeskuse HARED
Õpiülesandeid algklasside õpilastele parkides õppimiseks.pdf(2.01 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020