MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED
HARED logo

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED on mittetulunduslik koolitus- ja nõustamiskeskus - organisatsioon, mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel. Meie tegevus järgib ja propageerib jätkusuutlikkuse ja elukestva õppe põhimõtteid ning aitab omavalitsustel, haridusasutustel ja teistel organisatsioonidel leida omanäolisi arengulahendusi.

K. Kärberi 50-181
Harjumaa 13919

6357103

59.4470124, 24.8908418

  • Juhime avaliku halduse, sh haridus- ja koolikorralduslikke, juhtimisalaseid ning jätkusuutliku arengu ja keskkonnaharidusalaseid projekte;

  • viime läbi organisatsioonide arengut toetavat, sh keskkonna ja säästva arengu alast täiendkoolitust: korraldame seminare, konverentse, ekskursioone ja reise;

  • kirjastame trükiseid.

Meie registrinumber on 80195609, EHIS ID: 30632, MTR nr 187937, kehtinud koolituslubade numbrid on 7284HTM, 5748HTM, 4154HTM ja 3422HTM. 

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusel HARED on üksteist liiget. Koolituste ja projektide läbiviimisel on meil abiks head partnerid nii Eestist kui teistest riikidest.