õppemäng Õiglane kaubandus
Jüri Lõun

Õiglane kaubandus – kas loomulikult kulgev äri või kaubandusvorm, mille eest peab võitlema? „Põhja” ja „lõuna” vahel toimuvad kaubandussuhted on suureks probleemiks arengumaadele, mis on tekitanud ulatuslikke probleeme kohalikele kogukondadele, nende toimetulekule, sage on inimõiguste eiramine, sotsiaalsete tagatiste puudumine, ulatuslikud keskkonnakahjud ja looduse hävitamine.

Õppevahend esitab õiglase kaubanduse teemat neljas valdkonnas: banaani, puuvilla, kohvi ja kakao näitel. Iga teema sissejuhatuseks vastavad õpilased teemaga seotud küsimustele ning avastavad põnevaid fakte. Punktide kogumiseks on õppevahendil abiks „arvelaua” nupud – neid liigutades saab anda õigete vastuste eest võistkondadele punkte. Peale küsimuste-vastuste vooru selgitab õpetaja banaani, kohvi, kakao või puuvilla kasvatamisega seonduvaid peamisi probleeme ning kuidas õiglane kaubandus püüab neid probleeme lahendada. Õpetajal on seejuures abiks õppevahendi teisel küljel paiknevad tekstid.

Lisainfo:

Õppevahend "Õiglane kaubandus" on üks säästva arengu haridust toetavatest õppevahenditest, mis hangiti Keskkonnaameti poolt koordineeritud Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel. Täpsemat infot mängimise või laenutamise kohta saab vastavast keskusest.

KESKUS Õiglane kaubandus  

 • Keskkonnaamet (Tartu) 2
 • Keskkonnaamet (Tallinn) 4
 • Keskkonnaamet (Kärdla) 2
 • Keskkonnaamet (Türi) 2
 • Keskkonnaamet (Penijõe) 3
 • Keskkonnaamet (Räpina) 2
 • Keskkonnaamet (Pärnu) 2
 • Keskkonnaamet (Raplamaa) 1
 • Keskkonnaamet (Viljandi) 2
 • Keskkonnaamet (Võru) 1
 • Iisaku Looduskeskus (KeA) 2
 • Alam-Pedja Looduskeskus (KeA) 1
 • Endla Looduskeskus (KeA) 2
 • Lahemaa rahvuspargi keskus (KeA) 3
 • Viidumäe looduskeskus (KeA) 3
 • Vilsandi rahvuspargi looduskeskus (KeA) 1
 • Karula rahvuspargi keskus (KeA) 2
 • Otepää looduskeskus (KeA) 1
 • RMK Sagadi Looduskool 1
 • Eesti Loodusmuuseum 1
 • Teaduskeskus AHHAA 1
 • MTÜ Emajõe Lodjaselts 1
 • Palupõhja Looduskool 1
 • SA Peipsi Koostöö Keskus 1
 • SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Tartu loodusmaja) 2
 • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA (Vellavere Looduskool) 1
 • Jääaja Keskus (SA Saadjärve) 1
 • Lehola Keskkonnahariduskeskus 1
 • Muraste Looduskool 1
 • Nõmme Loodusmaja 1
 • MTÜ Ökokratt 1
 • Puhta Vee Teemapark 1
 • Tallinna Botaanikaaed 1
 • Tallinna Loomaaed 1
 • Palade Loodushariduskeskus 1
 • MTÜ Rakendusökoloogia Keskus 1
 • SA Kalevipoja Koda 1
 • Pärnu Keskkonnahariduskeskus 1
 • Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus 1
 • Loodusreisid OÜ 1
 • MTÜ Looduskool 1
 • Pokumaa SA 1
 • SA Rõuge Energiakeskus 1
 • Viljandi Huvikool 1
 • MTÜ Lilli looduskeskus 1
 • MTÜ Tipu Looduskool 1

KOKKU 65

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Pult OÜ, 2015

Formaat:

Õppemäng

Seotud failid:

Autor:
Pult OÜ
Kaardid-190x95-3bl-Banaan.pdf(3.38 MB)
Autor:
Pult OÜ
Kaardid-190x95-3bl-Kakao.pdf(3.49 MB)
Autor:
Pult OÜ
Kaardid-190x95-3bl-Kohv.pdf(4.28 MB)
Autor:
Pult OÜ
Kaardid-190x95-3bl-Puuvill.pdf(3.91 MB)
Autor:
Pult OÜ
Kaardid-190x95-3bl-Sinuvalik.pdf(2.37 MB)
Autor:
Pult OÜ
Kasutusjuhend.pdf(7.33 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

23.04.2020