õpikeskkond loodus pildis

Digitaalne õppematerjal “Loodus ekraanil” kutsub avastama Fred Jüssi maastikke Jaan Tootseni filmis “Olemise ilu”. Uurime looduse vahendamist kinoekraanil ja looduskeskkonna kogemist sõnas, helis ning pildis. “Loodus ekraanil” on mõeldud kasutamiseks põhikooli III astmes ja gümnaasiumis ning ka laiemalt huvi- ja keskkonnahariduses. Selles käsitletavad õppeteemad sobivad nii humanitaar- kui ka loodusainete tundidesse.

Õppematerjal keskendub Fred Jüssi eripärase loodustajule ja selle vahendamisele “Olemise ilus”. Jüssi roll Eesti looduskultuuris on väga mitmetine – ta pole vaid looduskirjanik, aga ka loodusfotograaf, loodushäälte salvestaja, mõtleja jne. Film “Olemise ilu” on omamoodi kollaaž sellest Jüssi mitmekülgsest pärandist ja seetõttu võimaldab avada ühe filmi kaudu eri aspekte Eesti tugevast ja pikkade traditsioonidega looduskultuurist. Teisalt aitab läheneda ka looduse tunnetamisele ja salvestamisele eri tajumodaalsuste või meediumide kaudu – tekstid (nt looduskirjandus), heli (nt loodushelid), foto (loodusfotod) jne. Õpikeskkonna loomisel oleme teoreetilises mõttes lähtunud suuresti eestis välja arenenud ja eesti looduskultuuri mõtestamiseks kasutatud ökosemiootikast. Ökosemiootika uurimisküsimused ja meetodid, mis keskenduvad looduse ja inimese (või laiemalt looduse ja kultuuri) tõlgenduslikele suhetele toetavad õpikeskkonna sisu ja ülesandeid - et ka õpilased just neid märgilisi suhteid oskaksid tähele panna ja mõtestada.

Lisainfo:

Käesoleva õppematerjali on loonud Tartu Ülikooli transmeedia uurimisrühm, mis tegutseb kultuurisemiootika rahvusprofessuuri juures ning sai alguse teadusprojektist „Kultuur kui haridus: transmeedialisus ja digitaalsus kultuurilises autokommunikatsioonis“. Meie eesmärk on arendada metoodikat, mis ühendab transmeedialisi uuringuid ja semiootikat üldhariduskoolidele mõeldud õppematerjalide väljatöötamisel. Varasemalt oleme loonud kolm õpikeskkonda: "Kirjandus ekraanil", mille keskmes oli Andrus Kivirähki romaani "Rehepapp" ekraniseering "November", "Ajalugu ekraanil", mille keskmes on Leelo Tungla romaanitriloogia ja nende ekraniseering “Seltsimees laps” ning “Identiteet ekraanil” käsitleb “Tõde ja õigust” arutledes identiteedi ja enese mõistmise üle nii inimestevaheliste suhete, rahvusliku kuuluvuse kui elusa keskkonna perspektiivis.

Transmeediauurimisrühma põhiliikmeteks on Alexandr Fadejev, Alexandra Milyakina, Maarja Ojamaa, Tatjana Pilipoveca, Merit Rickberg ja Peeter Torop.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Sisuloojad: Alexandr Fadejev, Lona Päll, Merit Rickberg, Siiri Tarrikas ja Henry Timusk. Tõlked: Erik Kõvamees ja Alexandra Milyakina Disain ja tehniline teostus: Redwall OÜ.

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.04.2020