foodweb

Õpetaja käsiraamat koosneb neljast peatükist, mis keskenduvad erinevatele teemadele: saasteained toidus; toidu olelusring ja keskkonnamõju; toidu, tervise ja keskkonnaga seotud mõistlike valikute tegemine ning Läänemeri ja toidu tootmine. Materjal sisaldab juhendeid õpetajale ning töölehti ja rühmatööülesandeid õpilastele. Õppevahendid põhinevad projekti FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni” raames koostatud veebirakendustel ja muudel materjalidel, mis on tasuta kättesaadavad veebilehel.

FOODWEB näitab sulle, millised on seosed Sinu lõunasöögi, Sinu tervise ja toidutootmise keskkonnamõju vahel! Uuri meie veebirakendusi saasteainete, toidu olelusringi ja keskkonnamõju kohta ning õpi vähendama terviseriske. Siit leiavad materjale nii õpetajad ja õpilased kui ka tarbijad ja teadlased ning teised huvilised.

Lisainfo:

Veebileht on kättesaadav eesti, läti, inglise ja soome keeles.

 

Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond ja see viidi ellu Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013 programmi raames.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Külli Relve, Tartu Ülikool, 2013

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Seotud failid:

Autor:
Tartu Ülikool
Opetaja_kasiraamat_Kulli_Relve_2013.pdf(7.97 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

12.08.2020