placeholder

Materjal valmis Rahvusvaheliseks Konnapäevaks Eestimaa Looduse Fondi projekti "Konnad teel(t)" 2014 käigus , mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Otsekontakt:

elf@elfond.ee
7428 443

Materjali autor:

Teele Jairus ELF 2014

Formaat:

Tööleht

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
ELF
kahepaiksed.pdf(132.47 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.08.2020