ohustatud loomatõud

Trükises jagatakse lugejaga Eesti parimaid praktikaid seoses elurikkuse säilitamisega põllumajanduses, pöörates erilist tähelepanu vanadele sortidele ja tõugudele kui hoidmist ja kaitset vajavale väärtuslikule genofondile.

Lisainfo:

Trükis on valminud Euroopa Liidu programmi INTERREG IVC projekti "Regionaalne poliitika ja infovahetus elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitseks ja väärtustamiseks Euroopas (REVERSE)„ raames.

Täname PhD Külli Annamaad, Käde Kalameest, Krista Seppa, Raivo Raadikut, Kalev Seppa, Kristel Kirsimäed, Veiko Maastikku, Argo Peepsoni, erialaliite, talunikke ja tootjaid, kes jagasid meiega oma kogemusi ning aitasid ja nõustasid trükise valmimisel.

Tekst: Merrit Shanskiy, Kadri Kask, Karin Kruusmaa

Fotod: K. Annamaa, A. Ärmpalu-Idvand, H. Jänes, V. Kukk, L. Narits, E.-L. Leesment, V. Rosenberg, M. Shanskiy, K. Vassilis, H. Viinalass, K. Tali, I. Jäetma, Enn Ranna ja Aldo Vaani erakogud, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi fotokogu, Polli aiandusuuringute keskuse fotoarhiiv

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2012

Trükis on välja antud nii eesti kui ka inglise keeles.

Väljaandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Merrit Shanskiy, Kadri Kask, Karin Kruusmaa 2012

Formaat:

Trükis

Seotud failid:

Autor:
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
REVERSE_eesti_web.pdf(5.02 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020