placeholder

Lisainfo:

Trükis on valminud Euroopa Liidu programmi INTERREG IVC projekti "Regionaalne poliitika ja infovahetus elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitseks ja väärtustamiseks Euroopas (REVERSE)„ raames. Trükises jagatakse lugejaga Eesti parimaid praktikaid seoses elurikkuse säilitamisega põllumajanduses, pöörates erilist tähelepanu vanadele sortidele ja tõugudele kui hoidmist ja kaitset vajavale väärtuslikule genofondile. Trükis on välja antud nii eesti kui ka inglise keeles. Väljaandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Merrit Shanskiy, Kadri Kask, Karin Kruusmaa

Seotud failid:

Author:
Mari Kala
REVERSE_eesti_web.pdf(5.02 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020