Aegna Loodusmaja, Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalamet
aegna saare kaart

Alates 2008. aastast pakub Aegna Loodusmaja loodushuvilistele õppekava toetavat loodusõpet. 15. maist sügiseni kestva hooaja jooksul korraldatakse Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalameti juhtimisel Tallinna lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja teistele loodushuvilistele õpperetki, praktilist õuesõpet, looduslaagreid, õpetajate täienduskoolitusi, suvekoole, seminare. Aegna loodusmaja pakub loodus- ja keskkonnahariduslikke õppekavakohaseid programme eelkooli, põhikooli ja gümnaasiumi tasemele. Aegna loodusmaja õppeprogrammide ja teenuste broneerimine toimub Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalameti veebilehe kaudu.

 Aegna saare looduse mitmekesisust ja liigirikkust kirjeldab 2014. aastal ilmunud brošüür "Teejuht Aegna loodusesse" (eesti keeles) ja 2015. aastal ilmunud samanimeline rohkete piltidega illustreeritud raamat, "Teejuht Aegna loodusesse" (eesti, inglise ja vene keeles).

Tallinna põnevamaid rohealasid ja loodusväärtusi linnakeskkonnas, sh Aegna saarel tutvustab veebiportaal citynature.eu.

Külaniidu tee 12
Harjumaa 74021

640 4765

59.582408800786, 24.767936054062

Aegna loodusmaja pakub võimalust osaleda loodus- ja keskkonnahariduslikes õppekavakohastes programmides ja looduslaagrites. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik metsas ja mere ääres) ning praktilistele tegevustele. Õppepäeva jooksul tehakse lihtsamaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi.

Programmid on mõeldud nii eelkooli, põhikooli kui gümnaasiumi õpilastel.

Tallinna õpilastele on loodusmaja teenuste kasutamine tasuta.

Hooaeg loodusmajas kestab 15. maist kuni 30. septembrini.

Aegna loodusmaja õppeprogrammide ja teenuste broneerimine toimub Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalameti veebilehe kaudu, alates 15. märtsist.