Aegna Matkasõber
M.Enok
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm:  “Matkasõber” – II-III kooliaste. Soovitatav 2-päevane programm, kus õpitakse käitumist maastikukaitsealal erinevate piirangutega vööndites; tutvutakse igaüheõigusest tulenevate kohustustega ja hea tavaga looduses viibimisel; õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi; tähele panema loomade tegevusjälgi looduses; matkatarkusi ja ellujäämist looduse meelevallas; söödavaid ja mürgiseid taimi; meeskonnatööd ja tööjaotust.  

Maakond: Harjumaa
Aegna Loodusmaja
E.Petser
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm koosneb kolmest osast, mida saab käsitleda kahe eraldi teemana. Õpitakse määrama metsa looduslikkust kriteeriumite järgi, saadakse teada millised on loodusmetsad ja millised on tulundusmetsad ning miks meile mõlemad vajalikud on. Tutvutakse saare taimestikuga, erinevate metsatüüpidega, saarel kasvavate sammaltaimede ja samblikega, Eesti pärismaiste okas- ja lehtpuudega, õpitakse määrama ja eristama erinevaid liike tunnuste abil, valmistatakse herbaarium. 

Maakond: Harjumaa
Aegna kaart
E.Petser
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi, samuti taju ja tunnetust; meeskonnatööd ja tööjaotust, omavahelisi suhteid. Eesmärgid: 1. Loodussõbralike käitumisharjumuste kujundamine, 2. keskkonnateadlikkuse tõstmine, 3. looduses liikumise oskuste ja harjumuste kujundamine, 4. Aegna looduse tundmaõppimine, 5. Aegna matkarajaga tutvumine ja selle võimaluste kasutamine. Programm arendab õpilaste uurimuslikke oskusi, loovust, tähelepanu ja kontsentreerimisvõimet, omavahelist koostööd ja sotsiaalsust. Programmile registreerimine toimub Tallinna Keskkonnaameti veebilehe kaudu. Programm on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.

Maakond: Harjumaa
Watersport kaater
E.Petser
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Uurimuslik õppeprogramm. Programm koosneb kolmest moodulist. I Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide baasil, hüpoteeside püstitamine ja töölehe täitmine. II Ühepäevane õppepäev Aegna saarel, kohapeal eelnevalt valitud erinevate rannikutüüpide määramine ja rannaprotsesside uurimine, töölehe täitmine ja hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine. III Kokkuvõte koolis: kokkuvõtte tegemine ja plakatite/ ettekannete koostamine ning arutelu ja analüüs. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.

Maakond: Harjumaa
Aegna
M.Enok
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Aegna looduse tutvustamine, keskkonnaprobleemide analüüs, kompromisside leidmise, uurimusliku õppe ja rollimängu meetodite harjutamine. Programm koosneb kolmest osast: I Ettevalmistavad tegevused koolis II Ühepaevane programm Aegna saarel III Kokkuvote koolis Programmile registreerimine toimub Tallinna Keskkonnaameti veebilehe kaudu. Programm on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.  

Maakond: Harjumaa