Kuusalu-kandi rannakeel ja loodus
Riina Laanetu

 

Juminda ja Pärispea poolsaartel on veel säilinud unikaalne kuusalu-kandi rannakeel (kirderannikumurde alammurrak). Et seda hoida ja tutvustada, oleme loonud õppeprogrammi "Rannaloodus rannakeeles".

Õpilastel on võimalus vaadata sisse kohalikku ellu ja kahe rannakeelt valdava juhendaja abiga pühenduda rannakeele uurimisse ja selle unikaalsuse mõistmisesse.

Matka käigus külastame Lahemaa kaunist loodusõppe rada ja saame teada kohalikust kultuuripärandist ning kogukonna praegustest toimetamistest. Õpime selgeks ka ühe randlast mängu.

Lahkudes on õpilaste silmaring laienenud ning osatakse elukutse valikul enam väärtustada eesti keele hoidmist.

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

Programmi läbimise järel on õpilased laiendanud oma silmaringi eesti keele rikkuse osas.
Oleme tutvunud ühe Eesti vanima murde - kirderanniku murde kuusalu murrakuga ja selle levikuala
kauni loodusega.

Interdisciplinary integration:

Eesti keel

Loodusained

Ajalugu

Inimeseõpetus

Pärandkultuur

Elukutsevalik

Methods:

 

Matka paigaks on valitud võimalikult hästi kohalikke olusid kajastavad rajad. 

Oluline on Lahemaa kaart, mis võimaldab süveneda rannakeelsete kohanimede ja maastiku seostesse.

Juhendajad on head rannakeele valdajad. Üks juhendaja on sünnipärane keelekandja, teine õpib rannakeelt alates 2012. aastast. See asjaolu annab õpilastele võimaluse kuulda ka rannakeelset vestlust. 

Ülesandeid lahendatakse meeskonnatööna , kaotajaid ei ole, koos vastuseid analüüsides võidavad kõik.

Abivahenditena kasutame Kuusalu rannakeele sõnastikku ja Lahemaa kaarti.

 

Guidance for teacher:

Riietus mugav ja ilmastikule vastav.

Kaasa lõunaeineja jook.

Palun valige, kas soovite külastada Juminda või Pärispea poolsaart.

Target group:

Gümnaasium

Duration:

4,5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

200€

Additional info:

Kohtumispaiga lepime  kokku vastavalt õpetaja poolt valitud poolsaarele.

Place of performance:

Juminda poolsaar või Pärispea poolsaar

Location of execution:

59.511278195161, 25.519330501556

Program performer:

Riina Laanetu,

Language:

Eesti keel

Last saved:

09.04.2021

Long description:

  Programmi tegevused toimuvad Juminda või Pärispea poolsaarel, kus on kasutusel kuusalu-kandi rannakeel. Matka käigus tutvume kohalike loodusoludega ja rannakeelsete kohanimedega. Õpitegevuse käigus, ülesandeid lahendades, saab iga retkeline ise proovida rannakeelset teksti  kasutada.

Praeguses kirjelduses on kohtumispaigaks Muuksi linnamäe parkla ja matk toimub Majakivi matkarajal, õpitegevused Kolga-Aablas. Juhul, kui soovitakse külastada hoopis Pärispea poolsaart, on kohtumispaigaks Loksa ja matk toimub Purekari neemel ja õpitegevused Viinistul. 

Programmi alustamegi matkaga (2,5 kuni 3 tundi)

Väike einepaus.

Teine osa on täielikult pühendatud rannakeelel, kus rühmatöödena ja pärastise arutelu käigus rikastatakse õpilaste teadmisi rannakeele osas (1 tund).

Lõpetuseks saame selgeks rannakeelse mängu.

Programm kestus kokku (selhulgas sõidud kahe erineva tegevuskoha vahel) 4 - 5 tundi.