Mudaprogramm Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool

Mis ahvatleb lapsi kõige enam? Ikka porilombid ja mõnus muda! Mudaprogrammil on need kaks asja lausa kohustuslikud! Saame teada, mis on muda ja kuidas see tekib? Tutvume loomadega , kellele muda väga-väga meeldib. Samuti saame teada, et sellist massi saab kasutada ka (pesa)ehituseks ja maalimiseks. Ja üleüldse tekitab muda väga palju elevust! NB! Programmil on oht eesmärk mudaseks saada!

Programmi kava:

  1. Tutvumine sigade Ruudi ja Reesiga. Sigade elu koduloomana ja metsas, käitumine, toitumine ja kombed.
  2. Mis on muda? Kuidas tekib ja milleks seda kasutada saab?  Ise muda tekitamine.
  3. Saviehitus- katsetame, kuidas savist ehitada.
  4. Mis juhtub, kui vette segada erinevaid asju? Mis seguneb, lahustub, ujub pinnal?
  5. Mudamaalimine
  6. Mudalaviini mäng
  7. Maitseme mudajooki

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

- Õppeprogramm toetab lapse loomulikku suhet loodusega, avastamisrõõmu ja teadmishimu.
- Lapsed tutvuvad kodu- ja metsloomadega, saavad teada loomade vajadustest ja käitumise kohta.
- Lapsed tunnevad rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.
- Oskavad sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada.
- Õpivad tundma erinevaid materjale, nende omadusi ning kasutusvõimalusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine 1) meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad. Veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest.

Meetodid:

arutelu, mängud, grupitöö, katsed

Juhis õpetajale:

Programm on sobilik lasteaia vanemale rühmale ja 1. klassi õpilastele. Vajadusel kohandatav ka 2. klassi lastele.

Palume päris pisikestele mudilastele seda programmi mitte valida!

Selga panna riided, mis ei karda muda ja niiskust. Kaasa vahetusriided! Kummikud! 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskool

Programmi läbiviija:

MTÜ Tipu Looduskool juhendajad

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

11.01.2021