Liblikad
Meri-Liis Kotkas

Учебная программа даёт обзор относительно четырёх известных отрядов насекомых: о бабочках, жуках, двукрылых и перепончатокрылых. Программа в интерактивной форме и на конкретных примерах (осиное гнездо, коллекции насекомых и др.) знакомит школьников с разнообразием насекомых в эстонской природе, а также с их адаптацией к среде обитания. Кроме этого, даётся понятие о месте насекомых в природе и человеческой деятельности. При помощи стереомикроскопа сравнивают, согласно внешним признакам, представителей четырёх отрядов и подробно исследуют cтроение ротовой части в связи с типом питания (презентация препаратов ротовых частей насекомых).

Отношение к учебной программе:

математическая, природные науки и технологический компетентность
учебная компетентность
гражданская и социальная компетeнтность
коммуникaтивная компетeнтность

Результат учебы:

1) lõimib olemasolevaid teadmisi uutega; 2) arendab vaatlusoskusi putukate liigilise mitmekesisuse õppimisel; 3) õpib iseseisvalt kasutama mikroskoopi ja leidma seltsidele omaseid tunnuseid; 4) väärtustab putukaid eluslooduse olulise osana; 5) mõistab putukate ja inimeste vastastikuseid seoseid.

Междисциплинарная интеграция:

1. Bioloogia III kooliastmes: 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid;

2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1) selgrootute loomarühmade iseloomulike välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte; 2) lülijalgsete loomade välistunnuste võrdlemine luubi või mikroskoobiga;

3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Методы:

1) teadmiskategooriate moodustamise meetod

2) rühmatöö

3) interaktiivne loeng

Руководство для учителя:

Õpetaja osaleb kogu programmi vältel ning toetab juhendajat ja õpilasi. 

Целевая группа:

7-9 классы III школьная ступень

Ключевые слова:

Продолжительность:

1 час

Размер группы:

26

Время проведения:

круглый год

Цена:

5€

Доп. информация:

5 euri õpilane, klassile 2 saatjat tasuta. Pärast programmi lõppu on võimalik külastada muuseumi näituseid.

Alates 28 õpilasest viiakse programmi läbi kahes rühmas: poolel klassil on võimalus iseseisvalt või muuseumi poolsete juhendmaterjalide abil tutvuda teiste näitustega.

Maja on kitsaste treppide ja ilma liftita, õpperuum asub 3. korrusel. 

Место проведения:

Eesti Loodusmuuseum

Уезд:

Харьюмаа

Центр:

Прямой контакт:

Исполнитель программы:

Jekaterina Pesotski

Язык:

русский язык

Последнее обновление:

20.01.2022