kollaaž
Eleri Inno

Mets on täis põnevaid tegelasi ja lugusid. Metsas jalutades näeme tavaliselt üsna palju, kuid veel rohkem jääb meile märkamata ja meie silmade eest justkui varjatuks. 

Selle retke käigus püüame koos avastada, märgata ning kogeda oma erinevate meeltega looduse mitmekesisust. Uurime, milline on metsa elu ja kuidas metsaelanikud omavahel seotud on. Vaatleme nii suuri kui väikseid metsaelanikke ja nende tegevusjälgi. 

Räägime lugusid, mõistatame, lahendame ülesandeid.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

- laps tunneb rõõmu looduses viibimisest ja liikumisest ning kujuneb huvi looduse vastu
suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt
- oskab selgitada elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, märkab looduse ilu ja mitmekesisust
- kirjeldab loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi
- selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele ja inimestele tähtsad
- mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale

Междисциплинарная интеграция:

Alusharidus: Seos valdkonnaga „Mina ja keskkond“. Laps teab ja tunneb kodukoha loodust, muutusi looduses, elukeskkonda ja inimese mõju loodusele. Laps uurib ja kogeb ümbritsevat läbi mängu ning tajub ümbritsevat erinevate meelte ja aistingute abil. Lõimime erinevaid tegevusi ning suuname last ümbritsevas looduses märkama, selle kohta küsimusi esitama ning vastuseid leidma ja järeldusi tegema.

I kooliaste: Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist. Õpilasel kujuneb huvi looduse vastu, oskab selgitada elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, märkab looduse ilu ja mitmekesisust, väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi.

Методы:

vaatlused, arutelu, aktiivõpe. 

Руководство для учителя:

Programm toimub õues, riietus vastavalt ilmale ja jalga mugavad jalanõud. Kaasa võtta kindlasti juua ja midagi meelepärast nosimiseks.

Õpetaja aitab retke ajal korda hoida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/nahtav-ja-nahtamatu-mets

 

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Продолжительность:

2 tundi

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

125€

Место проведения:

Aegviidu

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Programm viiakse läbi Aegviidus. Aegviitu võib sõita bussiga, kuid väga hea on Tallinnast rongiga tulla. Elektrirong sõidab Balti jaamast 50 minutit.

Programmi saab kohandada vastavalt vanusele.

Retkejuht ootab kokkulepitud kohas ning teeb sissejuhatuse programmi. Tutvustab retke, räägib kuidas looduses käituda ning metsas grupiga liikuda ning millal lõunapaus tehakse.

Jalutame lastega metsa, et koos arutleda, mis on mets ja miks see meile tähtis on. Selle retke käigus püüame koos avastada, märgata ning kogeda oma erinevate meeltega looduse mitmekesisust. Uurime, milline on metsa elu ja kuidas metsaelanikud omavahel seotud on. Vaatleme nii suuri kui väikseid metsaelanikke ja nende tegevusjälgi. Uurime, milliseid puid, põõsaid ja teisi taimi me teel olles kohtame. Programmi käigus räägime lugusid, mõistatame ja lahendame ülesandeid.

Retke keskel piknikupaus.

Retke lõpus tehakse kokkuvõte päevast, lapsed saavad rääkida, mis neile retke juures meeldis ja mida huvitavat meelde jäi.

Programmi kestus orienteeruvalt 2 tundi ja retke pikkus umbes 2 km. Rongiga tulles, lepime kestuse täpsemalt kokku arvestades rongi aegadega.

Последнее обновление:

30.12.2021