loomad
Pernova Hariduskeksus

Vabavaralise audiovisuaalse audiogiidi eesmärk on pakkuda Pernova Loodusmaja kodulehe/  külastajale elamuslikku ja õpetliku ülevaated 20-st Eesti metslooma saladustest.  Audiogiidi on neljas erinevas keeles - eesti , soome, inglise vene. 

Audiogiidi koosneb:

  • 20-st informatiivsest helifailist, kus saab kuulata Eesti metsloomade saladustest;
  • igale helifailile on lisatud fotod antud loomast ja lugemisfail vaegkuuljale (fotod on tehtud Loodusmaja topistekogu loomadest);
  • lisatud on lugemisfailid ja töölehed neljas keeles (eesti, vene, inglise ja soome). Kuulatud ja omandatud teadmisi saab kontrollida töölehtede abil. Töölehed  saab väljatrükkida audiogiidilehelt.

Lisaks on võimalik loodusõpet lõimida keeleõppega (soome, vene, inglise ja eesti).

Kuula helifaile, uuri loomade pilte ja seejärel prindi välja tööleht ja täida vt siit.

Vabavaralist audiogiid "Pernova Hariduskeskuse audiovisuaalne õppematerjal - Eesti loomade ja lindude saladused“ loomist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmist 

Доп. информация:

Õppematerjal saab kasutada igal pool maailmas nutiseadmete vahendusel, Pernova Loodusmajas kohapeal - seda 4 erinevas keeles (ka vaegkuuljad).

Kohapeal õppe läbiviimiseks on olmas: I-padid audiogiidi läbimiseks, infotekstid loomade kohta, väljaprinditud töölehed.

Üldhariduskoolid saavad vabavaralist it-lahendust lõimida keeleõppega ja rikastada loodusainete tunde.

Audiogiidi loomist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Pärnu Linnavalitsus.
Tekstid koostanud Zoosemu MTÜ, Aleksei ja Mattias Turovski.
Fotomaterjalid pildistatud Pernova Hariduskeskuses, fotograaf Heinrich Ervald.
Töölehtede autor Astrid Viik.

Язык:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Автор материала:

Pernova Hariduskeskus

Формат:

Veebipõhine õppematerjal

Лицензия:

Vabavaraline

Последнее обновление:

29.03.2021