Õppeprogrammide kvaliteedikriteeriume tutvustav teabepäev ja arutelu

Автор:

REC Estonia

Seoses õppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi järgmise hindamisvooruga  toimub 9. märtsil Zoomi keskkonnas kriteeriume tutvustav teabepäev.  

Kavas on:

14.00. – 15.00. -                Milline haridus toetab säästvat arengut? – Erik Puura, Tartu Ülikool;

15.00. – 15.30. -                Kvaliteedikriteeriumide välja töötamine kui esimene samm keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi üles ehitamisel – Anne Kivinukk, Eesti keskkonnahariduse ühing;

15.30. – 15.50. -                Uuenenud keskkonnahariduse portaal ja näpunäiteid sellega toimetamiseks – Mari Kala ja Helen Kivisild, Keskkonnaamet;

15.50. – 16.30. -                Õppeprogrammi sisukuse avamise võimalused ja vajadus keskkonnahariduse portaalis – Maarika Männil, Keskkonnaamet; Ly Laanemets, Lilli looduskeskus;

16.30. – 17.00. -                Arutelu

 

Huvilistel palume registreerida hiljemalt 4. märtsiks aadressil https://forms.gle/PXDSqDuCeMhW6tTQ8

Eesti keskkonnahariduse ühing

Teave

Anne kivinukk

oppeprogrammid@gmail.com

5523290