Läänemeri

Rand ja meri kui elukeskkond

Tutvuda  rannikumere elustikuga: peamised imetajad, linnud, kalad, selgrootud ja taimed.

Suurendada laste teadlikkust Läänemere keskkonna probleemidest.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Междисциплинарная интеграция:

I kooliaste:

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:

2.1.6.14. Läänemeri elukeskkonnana

2.1.6.16. Eesti loodusvarad

III kooliaste:

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Руководство для учителя:

Tutvustada mere temaatikat koolis enne retkele tulemist. Peale retke toimumist korrata koolis nähtut ja kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Место проведения:

Suurupi alumise tuletorni juures rannas

Место исполнения:

59.471836626929, 24.4161832

Исполнитель программы:

1 retkejuht

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sisu (noorematele lihtsamalt, vanematele põhjalikumalt):

Sissejuhatus tuletorni juures:

Sissejuhatav mäng ja küsitlus, mida õpilased Läänemere ja üldse mere-elustiku kohta juba on õppinud või teavad.

-Muraste Looduskooli ja piirkonna tutvustus.

-Programmi ja looduses liikumise reeglite tutvustus.

Teema arendus metsas:

Vaatleme mereäärset metsakooslust.  Leiame vastuseid järgnevatele küsimustele:

  • Milliseid mere mõjutusi on näha siinses männikus? Miks siin just männid kasvavad? Mis taimed puude all kasvavad? Puud kasvanud viltu, liiv metsa all, tormiheide, tuulemurd, liigiline koosseis.
  • Otsime rannale iseloomulikke taimi ja uurime, mis liigid need on, mis neid iseloomustab ja miks nad just siin rannas kasvavad.
  • Rändrahnud.

Mere ääres:

Mis on rand? Kuidas tekib liiv? Milliseid randu näinud oled? Millised on Eesti tüüpilised rannad? Mis ranna muutusi põhjustavad? Jälgime, kuidas lained liiguvad. Ühes rannas lained kuhjavad setteid rannale, teises lõhuvad randa viies aegamisi liiva minema.

Mis on luide? Kuidas tormid võiksid mõjutada lainetust ja randa? Adruvallid on esmaseks elupaigaks mitmetele taimedele, putukatele ja ka lindudele. Inimestele on väga oluline teada rannajoone muutumist, sest igale poole ei saa ehitada sadamaid, teid, promenaade. Valesti arvestatud ja ehitatud ehitised lihtsalt lõhutakse rannas toimivate protsesside poolt ära.

Läänemere tekkelugu.

Mida seadus reguleerib?

Liivakivi astang.

Läänemere soolsus.

Läänemere liigid. Võõrliigid.

Mereaarete mäng.

Keskkonnaprobleemid.

Läbi metsa tagasiKokkuvõte retke lõpp-punktis looduskooli õuel püstkojas 15 minutit. Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolipingis õpituga paremini seostada.

Последнее обновление:

05.11.2020