Palade loodushariduskeskus
_5D_8061

Palade Loodushariduskeskuses toimub loodusõpe looduskeskuse õppeklassis, keskkonnalaboris, kivimite õppehoones ja Soera Talumuuseumis.

Soera Talumuuseum moodustab 2016. aastast alates Palade Loodushariduskeskusega ühtse loodusõpet korraldava keskuse.

Katla
Hiiumaa 92301

53 422 087

58.9529088, 22.8360192

Loodushariduskeskuse eesmärgid:

 • koostada õppeprogramme ja korraldada loodus- ja keskkonnaõpet tuginedes säästva arengu hariduse põhimõtetele;
 • korraldada Hiiumaa maastike õpet;
 • siduda õppeprogrammides pärandkultuur ja loodusõpe;
 • koostada erinevaid õppeprogramme ja kasutada neid loodushariduslikus õppetöös;
 • tutvustada UNESCO programmi ” Inimene ja biosfäär” olemust ja eesmärke;
 • koondada loodusteavet;
 • olla üheks keskkonnaharidust koordineerivaks keskuseks Hiiumaal.

Tegevus:

 • keskus organiseerib mitmesugustele huvigruppidele keskkonnaalast tegevust: laagreid, näitusi, konverentse, praktilist loodusõpet, loodusretki;
 • korraldab koolitust õpetajatele, lasteaiakasvatajatele, giididele, loodusretkejuhtidele;
 • tutvustab pärandkultuuri ja pärandkooslusi;
 • Õpetab tundma Hiiumaa geoloogilist minevikku, erinevaid kivimeid ja fossiile