Keskkonnaministeerium
keskkonnaministeeriumi logo

Keskkonnaministeerium on Eesti valitsusasutus, mille tegevus on suunatud looduskasutuse ja keskkonnakaitse, majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengule, selle saavutamiseks vajaliku hästitoimiva süsteemi tagamisele ning keskkonnakaitseks eraldatavate vahendite sihipärasele ja läbimõeldud kasutamisele.

Paldiski mnt 96
Tallinn 13522

+372 626 2802

Siit lehelt leiad Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud õppematerjalid.