Koolitus "Kliimateadlikkus koolist ühiskonda"

Autor:

Mari Kala
Märksõnad

Kliimamuutus!? On see müüt või tegelikkus? Kas minust ka midagi sõltub? Kuidas see meid mõjutab? Kas võidelda kliimamuutuse vastu või muutustega kohaneda? Mis on kliimaärevus?  

Kliimamuutuste ABC on lühike teaduspõhine infoallikas kliimamuutuste vähendamise ning muutustega kohanemise kohta, seda nii globaalselt kui ka Eesti piirkonnas.  

Koolitustele on oodatud kõikide valdkondade ja kooliastmete haridustöötajad, eri ainete õpetajad ja samast asutusest ka mitu õpetajat. Osalejad saavad läbitud koolituste kohta tunnistuse ja tugeva teaduspõhise teadmiste pagasi, mida tulevikus õpilastele edasi anda.

Eesti tippülikoolide koostöös korraldame kahe-astmelise interaktiivse koolituse, et parandada kliimamuutuste käsitlemist Eesti koolides “Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks" projekti raames. 

Antud koolitusel anname ülevaate „Kliimamuutuste ABC” õppematerjalist, mis keskendub kliima ja kliimamuutuste käsitlemisele, tuginedes parimale tänasele teaduslikule teadmisele. Kliimamuutuste ABC annab vajalikud alusteadmised teema integreerimiseks erinevatesse õppeainetesse.  

Eesti tippülikoolide koostöös korraldame kahe-astmelise interaktiivse koolituse, et parandada kliimamuutuste käsitlemist Eesti koolides.  

Koolituse veebifaas algab 13.02.2023 Moodles, sellele järgnevad auditoorsed koolitused neljas Eesti linnas vahemikus 2.-10.03.2023. 

Koolituse maht: 

  • Eelnev iseseisev e-õpe (10 h)  
  • Auditoorne õpe (8 h)  
  • Reflektsioon (kuidas infot oma tundides kasutada) (8 h) 
  • Kokku 26 tundi. 

Koolitusele registreerida saab ning lisainfot leiab: https://sisu.ut.ee/kliimateadlik/koolitused-ja-%C3%B5ppematerjalid

Koolitus on tasuta. Palun registreerida koolitusele hiljemalt 9. jaanuariks, kuna kohtade arv on piiratud!  

Loodud õppematerjalide ja -vahendite tutvustamine eri kooliastmetele: koolieelne ja I kooliaste, II ja III kooliaste, gümnaasium, huvikoolid ja keskkonnahariduskeskused. E-õpe (6 h) + auditoorne õpe (8 h) Tartus, Tallinnas, Pärnus või Narvas + reflektsioon (12 h). Toimumisaeg on planeeritud ajavahemikus 01.11.2023 –29.02.2024. Anname täpsematest kuupäevadest ning registreerimise algusest teile teada.  

Samuti on haridusasutustel võimalik olla n-ö katsekool ning osaleda enne koolitusi õppematerjalide ja -vahendite väljatöötamisel.

Norway GrantsProjekti „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks“ juhtpartner on Tartu Ülikool ning partnerid Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Bergeni Ülikool Norras. Lisateavet projekti kohta leiab kodulehelt https://kliimateadlik.ut.ee